Händer som tar handsprit
Folkhälsan 2020
En god och jämlik folkhälsa stärker samhällets utveckling
En god hälsa är det allra viktigaste i livet för de flesta människor. Under en lång tid har folkhälsan i Sverige förbättrats kraftigt. Vi ser en ökande medellivslängd, även andra mått på hälsan går i positiv riktning. Denna utveckling kan inte enbart ses som en gyllene frukt sprungen ur det ekonomiska välstånd som samtidigt har … Fortsätter
tillbaka till samhället
Tillbaka till samhället
My Next Move bygger broar för en alkoholfri morgondag
Under den pågående pandemin finns en ökad risk för problem med en hög alkoholkonsumtion och att kontrollera drickandet. My Next Move ger stöd på hemmaplan, medan livet fortgår. Vi vänder oss till människor som behöver vårt stöd med sin alkoholanvändning, eller som lider av psykisk ohälsa. Vårt evidensbaserade fem veckors behandlingsprogram sker i små grupper … Fortsätter
samverkan och samarbete
Tillbaka till samhället
Samverkan över myndighetsgränserna minskar steget till arbetsmarknaden för samsjukliga
Individer med samsjuklighet, alltså problematik med såväl missbruk och beroende som med psykisk ohälsa behöver ofta mycket stöd från flera olika myndigheter för att komma tillbaka till samhället. Det är viktigt att dessa individer får ett samordnat stöd som så småningom kan leda fram till ett jobb. Just arbete är på många sätt nyckeln till … Fortsätter