HMC-metoden
Sponsrad
HMC-metoden – En vinst för både vårdtagare och personal
Vårdtagaren bibehåller sin rörlighet och personalen slipper tunga lyft. Det är två av vinsterna med HMC-metoden. ”Även en mycket liten insats från vårdtagarens sida kan vara till stor hjälp”, säger Martin Gottfridsson, fysioterapeut på HMC Sverige. Under ett enda arbetspass kan en undersköterska utföra hela 80 till 90 förflyttningar. Trots det är förflyttningar ett område … Fortsätter
patientnära analys
Sponsrad
Snabbare svar och kortare handläggning med patientnära analys
För att skydda äldre och skörare patienter från både transporter och smittorisker vill man inte skicka in patienter till sjukhus i onödan. För att fortfarande kunna ge bästa vård finns det möjlighet att ta tester på viktiga parametrar på plats, med svar direkt. Dålig balans, sämre minne och trötthet – är det åldrandets oundvikliga konsekvenser?  … Fortsätter
Sponsrad
Vårdutbildning för att förbättra kunskapen inom palliativ vård
–Det du lär dig kommer du ha nytta av i yrkeslivet, eftersom du får verktygen för att ge en omvårdnad med ökad kvalitet. Kunskapen gör att du känner dig trygg i mötet med anhöriga och i omvårdnaden av människor i livets slutskede, säger Maria Ekenfelt, verksamhetschef på Norlandia Care.