Skip to main content
 • Sponsrad

  Movadot – Unikt projekt för äldre döva 

  Många äldre bävar inför att vara beroende av hemtjänsten, bo på äldreboende eller vårdas på sjukhus. Äldre döva riskerar dessutom att möta en vardag kantad av isolering, missförstånd och språklig ensamhet. I Sverige ska vi ha en god och jämlik vård, men på grund av erfarenheter från tidigare i livet känner många äldre döva en … Continued
  Sponsrad

  Demenssjukdom förändrar livet

  Att få en demensdiagnos kan kännas tungt, men det finns hjälp och stöd att få. Livet tar inte slut för att man får en demenssjukdom, men det förändras. Vi arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för både demenssjuka och anhöriga, säger Liselotte Björk, ordförande i Demensförbundet. Många stigman kring sjukdomen Det finns många förutfattade meningar … Continued
  Sponsrad

  24-timmarspositionering stärker seniorers livskvalitet

  Med åldern försämras rörligheten och många lever idag med begränsad eller obefintlig rörelseförmåga. 24-timmarspositionering bidra till att höja livs-kvaliteten och förebygga sekundärproblematik, exempelvis trycksår. Med hjälp av 24-timmars-positionering ges individen bästa möjliga förutsättningar att sitta eller ligga på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. 24-timmarspositionering handlar om att hjälpa äldre med nedsatt eller obefintlig rörelseförmåga … Continued