Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Så kan vi bidra till världens bästa äldreomsorg
I sitt sommartal satte statsminister Stefan Löfven en ny målsättning för svensk politik: Vi ska ha världens bästa äldreomsorg. Det är en lovvärd ambition som är lätt att skriva under på. Nu krävs handling bakom orden. Vårdföretagarna menar att privata utförare spelar en nyckelroll i att nå målet. Coronapandemin har prövat samhället och äldreomsorgen i synnerhet. … Fortsätter
Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Satsning på teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
All verksamhet digitaliseras och äldreomsorgen ska inte vara ett undantag. Regeringen har i samarbete med SKR valt att satsa tid och pengar på att ge Sveriges kommuner bättre förutsättningar att implementera nya digitala tjänster och tekniska verktyg för att kunna möta framtidens behov och utmaningar. År 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor till kommunerna för … Fortsätter
Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Sökes: specialister inom äldrevård
En allt äldre befolkning behöver ökade satsningar på specialistkunskap inom äldrevård. Det handlar om att investera i framtiden.  Att det svenska välfärdssamhället dagligen utstår stora prövningar är för många ett känt faktum. Det rapporteras ofta om brist på personal och om behovet av kompetensutveckling samtidigt som också vårdbehovet förändras i vår befolkning. Ett område som … Fortsätter