Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Munhälsa som en del av gott åldrande
”Jag gillar att äta knäckebröd, för då hör jag när jag kan börja svälja”. Citatet kommer från en äldre man som besöker oss på tandvårdskliniken. Vi funderade mycket över det, hur det kan vara när man inte kan lita på sin tuggförmåga och sin kapacitet att forma en sväljbar tugga. Vi skrev upp citatet i … Fortsätter
äldreomsorgen
Sponsrad
Så blir äldreomsorgen trygg och säker med digitala lösningar
Digitala lösningar är idag nödvändiga för att vardagen och samhället ska fungera. Äldreomsorgen är inte ett undantag. Ny teknik är nyckeln till en högkvalitativ äldrevård.  Sveriges befolkning ökar stadigt. Och det är antalet äldre som ökar mest. Men när den yngre befolkningen inte växer i samma takt ställs äldreomsorgen inför nya utmaningar. Hur ska man … Fortsätter
boende för seniorer
Sponsrad
Spektakulärt boende för seniorer med fokus på gemenskap, rörelse och guldkant på livet
Ofrivillig ensamhet är en av Sveriges största folksjukdomar. Det är lika farligt för hälsan som stillasittande eller att dagligen röka 15 cigaretter. Över 300 000 personer i Sverige är idag socialt isolerade och hårdast drabbade är äldre. Drabanten i Upplands Väsby vill råda bot på detta genom boendelösningar som bjuder in till sociala sammanhang och … Fortsätter