Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Äldreomsorgen stärks i historisk satsning
Äldre ska ha förutsättningar att fortsätta vara självständiga så långt upp i åldern som möjligt. Och alla förtjänar en trygg ålderdom. Det säger socialminister Lena Hallengren. Regeringen och samarbetspartierna vill se en permanent förstärkning till kommunernas äldreomsorg med fyra miljarder varje år. Under 2021 blir tillskotten ännu större, totalt 7,4 miljarder kronor. Det är den … Continued
Förstärk Sveriges Äldreomsorg
För en äldreomsorg i världsklass
Sveriges äldreomsorg behöver vässas, om det inte var klart förr så har det nog blivit det för de flesta i dessa Coronatider. Berättelser och bilder visar att det är mycket som måste förbättras och utvecklas. I alla fall om vi ska ha en modern, välfungerande och jämlik äldreomsorg i världsklass. Och det vill vi ju, … Continued
Framtidens Vård och Omsorg
Prediabetes – ett växande hälsoproblem
Prediabetes är ett lömskt tillstånd som smyger sig på och som vanligtvis inte ger upphov till tydliga symptom förrän sent. Men det går att identifiera vilka som är i riskzonen och även upptäcka prediabetes i tidiga skeden med ett enkelt blodprov. Bäst av allt, prediabetes går att behandla om åtgärder vidtas i tid.  Prediabetes är … Continued