• Sponsrad
  Förflyttningskunskap – vägen mot en hållbar och kvalitativ äldreomsorg
  Antalet äldre i samhället ökar drastiskt och äldreomsorgen står inför gigantiska utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla omvårdnadspersonal. För Martin Gottfridsson, leg. Fysioterapeut och VD för HMC Sverige, är en av lösningarna tydlig: investering i utbildning och kompetens inom förflyttningskunskap och hjälpmedel. Att byta position i sängen, sätta sig på sängkanten eller resa sig … Fortsätter
  Sponsrad
  Trygghetsboenden kan ge kommuner stora besparingar
  Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg – och kan spara stora pengar för kommunerna. Ändå byggs det nästan inga trygghetsboenden. – Jag tror inte kommuner helt förstår vilken enorm besparingspotential det finns här, säger Daniel Öhman, Investeringschef på fastighetsbolaget Stenvalvet. Sveriges befolkning blir allt äldre. Den demografiska utvecklingen visar att antalet … Fortsätter
  Sponsrad
  Svensk vård och omsorg behöver öka digitaliseringstakten
  Digitaliseringen är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en trygg och säker vård. Men det brinner i knutarna för digitaliseringen sker inte i samma takt som trycket på vården ökar. Så hur gör man för att snabbt komma igång med den nya tekniken? Svaret är att fler aktörer måste samverka. Den demografiska utvecklingen … Fortsätter