äldreomsorgen
Sponsrad
Så blir äldreomsorgen trygg och säker med digitala lösningar
Digitala lösningar är idag nödvändiga för att vardagen och samhället ska fungera. Äldreomsorgen är inte ett undantag. Ny teknik är nyckeln till en högkvalitativ äldrevård.  Sveriges befolkning ökar stadigt. Och det är antalet äldre som ökar mest. Men när den yngre befolkningen inte växer i samma takt ställs äldreomsorgen inför nya utmaningar. Hur ska man … Fortsätter
sårbehandling
Sponsrad
Digitalt verktyg möjliggör effektiv sårbehandling
Patienter med svårläkta sår upplever ofta oro och smärta. Sårbehandling är resurskrävande och kostsamt för hälso- och sjukvården. Genom personlig support via en app ges nu stöd för att lättare utreda, behandla och läka sår snabbare. Ökad kvalitet och effektivare behandlingsstrategier leder dessutom till minskade kostnader. Sårrelaterade kostnader uppskattas till 2–4 procent av Sveriges hälso- … Fortsätter
Sponsrad
Vårdutbildning för att förbättra kunskapen inom palliativ vård
–Det du lär dig kommer du ha nytta av i yrkeslivet, eftersom du får verktygen för att ge en omvårdnad med ökad kvalitet. Kunskapen gör att du känner dig trygg i mötet med anhöriga och i omvårdnaden av människor i livets slutskede, säger Maria Ekenfelt, verksamhetschef på Norlandia Care.