Infektionssjukdomar
Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan
Hiv är en virussjukdom som omgärdas av många fördomar och en stigmatisering i samhället. Många har uppfattningen att hiv främst förekommer bland homosexuella män, men sjukdomen finns i alla delar av samhället och drabbar både homosexuella- och hetrosexuella kvinnor och män. Det är viktigt att bryta stigmatiseringen kring hiv och att satsa mer för att Sverige ska nå sin nollvision till 2030.
Malin Ryd Rinder Överläkare Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet
Infektionssjukdomar
Rekordhög RS-topp i pandemins spår
RS-viruset är ett virus som skapar oro hos många nyblivna föräldrar. För barn i riskgrupp, till exempel mycket för tidigt födda barn, finns kostsamma förebyggande läkemedel som dock bara ger ett visst skydd. Men forskare har sett att det i väntan på vaccin finns ett annat sätt som tros kunna minska risken att ditt spädbarn … Fortsätter