Woman sleeping
Sponsrad
Sömnproblem är vanligt men det finns mycket du kan göra för att påverka din sömnkvalitet
Sömnen är på många sätt avgörande för vår hälsa och sömnproblem är vanligt. Samtidigt finns det mycket du som individ själv kan göra för att förebygga och hantera måttliga sömnproblem, exempelvis förändrade rutiner och en tydligare gräns mellan aktivitet och vila.
Foto: Finsam Göteborg
Sponsrad
Finsam Göteborg erbjuder rådgivning och stöd till unga vuxna i övergången från skola till arbetsliv
Allt fler unga vuxna som slutar gymnasiet behöver hjälp att komma vidare och hitta vägar framåt i tillvaron efter skolan. Genom projektet Från Skola till Arbetsliv fångar Finsam Göteborg upp ungdomar som varken arbetar eller studerar på ett tidigt stadium.
Studieförbundet Vuxenskolan, shared reading
Sponsrad
Shared Reading, högläsning i grupp med positiv inverkan på deltagarnas psykiska hälsa
Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län började för tre år sedan med att använda sig av Shared Reading, en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England. Forskning visar att Shared Reading har god effekt på personer med psykisk ohälsa.