Psykisk hälsa
”Att minska antalet självmord är en fråga för hela samhället”
Självmord, suicid, är ett samhällsproblem som berör oss alla och många arbetar för minska självmorden. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå. 1269 personer dog av suicid i Sverige 2019. Två tredjedelar av dem var män. Fem personer var under 15 år. Ytterligare drygt 300 dödsfall registrerades där det kan finnas misstanke … Fortsätter
Psykisk Hälsa
Ökad psykisk ohälsa bland unga i coronapandemins spår?
Coronapandemins samhällsekonomiska konsekvenser drabbar i hög grad unga människor. Utsikterna att få ett jobb minskar samtidigt som risken ökar för att ungdomarnas föräldrar ska bli arbetslösa. Under nästa år väntas den registrerade arbetslösheten bland unga i åldern 18-24 år stiga till 15 procent. I spåren av coronapandemin ökar också risken för ekonomisk stress och psykisk … Fortsätter
Psykisk hälsa
”Jag känner mig fel för att jag är kille”
Jag hade precis gjort en föreläsning om manlighet och sårbarhet på en högstadieskola i Östergötland. Efteråt kom en 12-13 åring och berättade om hur han kände en skam och skuld kopplad till att vara kille. När jag var 12 år gammal petade jag mig i näsan och spelade World of Warcraft. Livet var fantastiskt okomplicerat.  … Fortsätter