• Woman nurse
  Sponsrad
  MIA Vidare-projektet lotsade Lotta tillbaka till arbetsmarknaden
  För 53-åriga Lotta Svahn, som varit sjukskriven i drygt två år efter att ha diagnostiserats med fibromyalgi och diskbråck, blev deltagandet i MIA Vidare via Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem en väg tillbaka till arbetsmarknaden.
  Abusive relationship
  Sponsrad
  ESF-projekt hjälper arbetsgivare att bli trygga i att förebygga psykisk ohälsa och uppmärksamma våld i nära relationer
  Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö driver ESF projektet PHA 2.0 (Psykisk Hälsa Arbetsliv) och är via NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund) ett av pilotförbunden inom regeringens uppdrag Stoppa våldet.
  Study circle
  Sponsrad
  Folkbildning i studiecirkelform stärker social gemenskap och förebygger psykisk ohälsa
  Att delta i en studiecirkel, som karakteriseras av att deltagarna själva är medskapare i sitt eget lärande snarare än konsumenter av utbildning, ger en känsla av sammanhang som bidrar till att förebygga psykisk ohälsa. Folkbildning stärker i sin tur känslan av social samhörighet och tillit till såväl övriga deltagare som samhället i stort. Studier visar också att folkbildning via studiecirklar stärker sociala relationer och ökar känslan av meningsfullhet.