• Sponsrad
  Systematiska frågor om våld till deltagare ökar hälsan och räddar liv
  Våld i nära relationer har en djupgående påverkan på hälsan. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och våld i nära relationer.
  Caroline Rödén, VD & Grundare BlueCall. Foto: Bluecall
  Sponsrad
  Har Coronapandemin väckt en ny pandemi av psykisk ohälsa?
  Det senaste året har många förlorat tillgången till sitt sociala nätverk, levt i ovisshet och gränsen mellan privat- och arbetsliv har suddats ut. Stress och psykisk ohälsa har följaktligen eskalerat, och från tidigare samhälleliga kriser vet vi att psykisk ohälsa ökar även efter kriser.
  Studieförbundet Vuxenskolan, shared reading
  Sponsrad
  Shared Reading, högläsning i grupp med positiv inverkan på deltagarnas psykiska hälsa
  Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län började för tre år sedan med att använda sig av Shared Reading, en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England. Forskning visar att Shared Reading har god effekt på personer med psykisk ohälsa.