Psykisk hälsa
Samordningsförbundet Kalmar Län stärker individen inifrån och ut med empowerment
Samordningsförbundet Kalmar Län tillämpar ett individbaserat arbetssätt som bygger på empowerment och en tilltro till att varje individ kan ta ansvar för och är kapabel att göra skillnad i sitt eget liv.  Vår verksamhet utgår ifrån en individbaserad metodik med empowermentmetoden 7TJUGO som bas. Vår utgångspunkt är att det endast är den enskilde individen som … Continued
Samordningsförbund
Samordningsförbunden koordinerar samhällets stöd och minskar psykisk ohälsa
Runtom i Sverige finns ett åttiotal Samordningsförbund som bidrar till att få samverkan över myndighetsgränserna att fungera bra över tid. Åtta av dem finns i Stockholms län och sex av förbunden är med i denna artikel. Samordningsförbundens främsta uppgift är att verka för att individer ska erbjudas stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att … Continued
Psykisk hälsa
ADHD-banken, en investering för framtiden
Barn med ADHD mår i allmänhet bättre när de har en tydlig rutin. Nya studier visar att coronaviruspandemin vänt familjers scheman upp och ned, vilket förvärrat barnens symptom. Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD har därför startat en ny kostnadsfri tjänst som möter det ökade behovet av stöd. – Familjer har länge kämpat för … Continued