Skip to main content
Hem » nyheter » Rättvisare bedömning med RAI – nu finns verktyget även i Sverige
Sponsrad

Ett kraftigt ökande antal äldre de närmaste åren ställer omsorgen inför stora utmaningar. Men med hjälp av nya digitala bedömningsverktyg kan den bli både effektivare och mer rättvis. 
– RAI-verktygen skapar en heltäckande bild som tar fasta på individens behov, säger Maria Storbacka, sjuksköterska.

När äldre behöver hemtjänst eller särskilt boende måste vårdpersonalen göra en bedömning av deras förmågor. Vad klarar de på egen hand och vad behöver de hjälp med?

I många länder sker en sådan bedömning med hjälp av ett så kallat RAI-verktyg, ett standardiserat formulär med frågor kring såväl fysisk förmåga som läkemedelsanvändning, psykiskt mående, socialt liv, kognitiv förmåga och kommunikation. Kartläggningen ligger sedan till grund för en vårdplanering för den äldre.

Vitec Raisoft Oy har utvecklat digitala RAI-verktyg, bland annat för den finska marknaden. Sjuksköterskan Maria Storbacka arbetar som sakkunnig på företaget.

Under min tid som sjuksköterska använde jag mig mycket av RAI, säger hon. Verktyget gav mig en trygghet jag absolut inte ville vara utan. Det är ett objektivt verktyg som ger en detaljerad bild.


Maria Storbacka
Sjuksköterska


Ett resultat av forskning

RAI är resultatet av ett internationellt forskningssamarbete och verktygen används idag i ett trettiotal länder. I bland annat Finland är RAI lagstadgat så att alla äldre får sina förmågor bedömda med hjälp av RAI. Informationen ligger också till grund för nationell statistik över bland annat demens, läkemedelsanvändning och psykisk hälsa.

Under hösten lanserar Vitec Raisoft nu en version på svenska av RAI-verktyget med fokus på särskilt boende.

– När alla använder samma verktyg blir bedömningen både rättvis och heltäckande, säger Maria Storbacka. Det är en vinst för den äldre, men också för kommunen som får en bild av läget och kan jämföra över tid.

Om Vitec Raisoft Oy

• Ett forskningsbaserat mjukvaruföretag lokaliserat i Karleby i Finland.
• En del av Vitec Software Group AB.
• Utvecklar digitala instrument för bedömning av hälsa och funktion (RAI).
• Det finns även RAI-verktyg anpassade för hemsjukvård, psykiatri, akutvård och primärvård.
• Verktygen är kompatibla med alla kända journalsystem.

Next article