Synlinjen
Sponsrad
Synlinjen står på de synskadades sida
Personer med synnedsättning, anhöriga och allmänheten har i Synlinjen en lättillgänglig kanal för frågeställningar som på något sätt berör synskador. Där ges tips, konkreta råd och stöd. Synskadades Riksförbund, SRF, är en ideell intresse-organisation för synskadade i Sverige. Synlinjen är öppen flera dagar i veckan och bemannas av personer som själva har en synnedsättning. – … Fortsätter
alkohol
Sponsrad
Alkohol i fosterlivet ger konsekvenser i vuxenlivet
Alkohol kan orsaka skador på fosterhjärnan. Alkoholskador upptäcks sällan och de drabbade barnen får inte rätt diagnos, vilket i förlängningen kan leda till psykisk ohälsa hos den vuxne.  Att födas med alkoholskador är som att födas med en livslång baksmälla, säger Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen. Skadorna kan bli bestående under hela individens liv.  FAS, … Fortsätter
psykisk ohälsa
Folkhälsa
Psykisk ohälsa: Ett problem för ungas framtid
Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största samhällsproblem. Över hälften av alla unga uppger att de besväras av psykiska problem och bland unga vuxna utgör självmord vart tredje dödsfall.  Klas Bergling, som själv förlorade sin son Tim för några år sedan, förespråkar idag tidiga förebyggande åtgärder inom skola och vård för barn och ungas psykiska … Fortsätter