Kvinnokroppen
Drogers betydelse vid mäns våld mot kvinnor
Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat att våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot mot de utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Det uppges att mer än var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och att mäns våld … Continued