MS diagnos kvinna
MS
”Om du har MS äter jag upp min hatt”
MS och dess symptom kan te sig i många olika former, och den finns inget försvar för en läkare att nedvärdera en potentiellt drabbad som psykisk instabil!