Infektionssjukdomar
Informationen om och behandlingen av hiv behöver placeras högre upp på den politiska agendan
Hiv är en virussjukdom som omgärdas av många fördomar och en stigmatisering i samhället. Många har uppfattningen att hiv främst förekommer bland homosexuella män, men sjukdomen finns i alla delar av samhället och drabbar både homosexuella- och hetrosexuella kvinnor och män. Det är viktigt att bryta stigmatiseringen kring hiv och att satsa mer för att Sverige ska nå sin nollvision till 2030.
Sponsrad
Hållbar hälsa för personer med hiv – en utmaning när Sverige sänker garden
Sverige har historiskt varit i framkant av hivbehandling, men människor som idag lever med hiv kämpar fortfarande med svåra utmaningar.
Insulin
Sponsrad
Insulin fyller fortfarande en nyckelroll för många diabetikers livskvalitet
2021 fyller insulinet 100 år. Insulin är en av medicinhistoriens viktigaste upptäckter som det senaste seklet räddat livet på många diabetespatienter. Dagens moderna insulin spelar fortfarande en avgörande roll för diabetespatienter världen över och det forskas och utvecklas kontinuerligt i strävan efter att utveckla ännu mer effektiva insulinläkemedel. Insulin fyller absolut en central funktion i … Fortsätter