Hjärt- och lunghälsa
KOL hos aldrig-rökare är vanligare än många tror
Cirka 10 procent av den vuxna befolkningen har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket motsvarar 500 000-700 000 människor i Sverige. Cirka 20 procent av dessa patienter har aldrig rökt. KOL är förknippat med cigarettrökning, men sjukdomen kan bland annat utvecklas hos människor som under en längre tid andas in damm, gaser och partiklar. Ytterligare en … Fortsätter
utredningen av bröstsmärtor
Sponsrad
Acarix CADScor effektiviserar utredningen av bröstsmärtor
Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de största bovarna i det överbelastade svenska vårdsystemet. Av de som lider av stabila bröstsmärtor blir mindre än 10% diagnostiserade med en hjärt- eller kärlssjukdom. I en strävan att effektivisera utredningen av bröstsmärtor och förkorta vårdköerna erbjuder Acarix en innovativ lösning.   Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som … Fortsätter
Sponsrad
Vad är IBD?
Problem med mage och tarmar kan vara begränsande för såväl den som är drabbad, som de närstående. Att ständigt behöva vara orolig för att plötsligt få ont eller inte hinna till en toalett skapar oro och stress, vilket kan påverka såväl yrkesval som familjeliv. Detta är en realitet för de som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom … Fortsätter