Framtidens Vård och Omsorg
50 år i patientens tjänst
1958 opererades den första pacemakern in i en patient. Den verkade i några minuter innan batteriet behövde bytas. Ganska snart kunde man öka på tiden till några veckor, sedan månader för att idag ha pacemaker med batterier som håller i flera år.