Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Tillsammans minimerar vi risken för smitta i äldreomsorgen
Under senare tid har vi hört mycket om att arbetskläder som används inom vård och omsorg måste uppfylla de basala hygienkraven. Något som däremot inte nämns lika ofta är att arbetskläderna måste tvättas och hanteras så att de är garanterat rena och fria från smittoämnen, vilket kräver en industriellt kontrollerad och kvalitetssäkrad tvättprocess. Arbetsklädernas främsta … Continued
Psykisk hälsa
Samordnade insatser bryter utanförskap och skapar sysselsättning i Sörmland
Samordningsförbundet RAR Sörmland genomför insatser som stöttar arbetslösa till att ta klivet in på arbetsmarknaden. Genom att samverka insatser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten och psykiatrin kan de bidra till meningsfull sysselsättning för fler. Det kan i sin tur förebygga psykisk ohälsa. − En faktor som skiljer oss från andra samordningsförbund är att vi är ett … Continued
Psykisk Hälsa
Ung Intro bygger en framtid för unga
Samordningsförbundets uppdrag är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2019 hade förbundet 22 insatser igång som stöddes finansiellt, Ung Intro är en av dem. Resultaten har varit mycket goda. Genom förbundets insatser har förbundet beräknat att stora kostnader kan sparas på samhällsnivå. Utöver minskade kostnader … Continued