• Sponsrad
  Dags att bryta det stigma som begränsar forskningen för Psykisk Hälsa
  Idag drabbas en av fyra personer av ett psykiatriskt tillstånd och som är i behov av behandling. Cirka 1500 människor tar sina liv varje år och tusentals gör suicidförsök och än fler lever med allvarliga suicidtankar. Psykisk ohälsa kostar samhället cirka 5 % av BNP. Det är den största anledningen till sjukskrivningar och det är … Fortsätter
  Neurologiska diagnoser och psykisk hälsa
  Stora framgångar men också behov inom neuroområdet
  Neurologin ligger högt upp bland kliniska projekt idag. Trots stora framgångar finns fortsatt stora medicinska behov.  Stora medicinska genombrott på gång  Internationellt sett är neurologin ett av de områdena med allra flest kliniska utvecklingsprojekt idag. Antalet produkter som utvecklas inom neurologin är nästan hälften av antalet produkter som utvecklas inom det mycket dominerande cancerområdet. Utvecklingen … Fortsätter
  Sponsrad
  Ny teknik ökar livskvaliteten för personer med Alzheimers
  Utifrån mångårig erfarenhet av svensk demensvård har behovet av digitala lösningar vuxit fram. Med ny teknik och nya tjänster underlättar Meminisse i hemmiljön så att personer med kognitiv sjukdom, som till exempel Alzheimers, kan leva mer självständigt. I början av 2022 erbjuder vi femtio hushåll att testa Meminisse Home, säger Stefan Carlsson, produktchef för Home-segmentet … Fortsätter