Skip to main content
Hem » nyheter » Digitala hjälpmedel ökar livskvaliteten för äldre med kognitiv svikt
Sponsrad

Ålder är den största riskfaktorn för kognitiv svikt och demenssjukdomar. Med en åldrande befolkning betyder det att fler äldre kommer få diagnosen demenssjukdom. För äldreomsorgen innebär det att färre ska ta hand om fler individer som behöver trygghet, meningsfullhet, samvaro och aktivitet. Evidensbaserade och välbeprövade digitala hjälpmedel kan stärka individens självständighet och livskvalitet. De kan också underlätta vardagen för äldreomsorgens medarbetare.  

Kognitiv svikt handlar om att vissa förmågor såsom minne, tidsförståelse, rumsuppfattning, motivation, energi, organisering och planering försämras. Det innebär ofta oro, stress och otrygghet och är vanliga tecken vid begynnande demenssjukdom. Genom att stötta äldres kognitiva förmågor i ett tidigt skede kan den kognitiva hälsan bättre bibehållas. Idag finns välbeprövad och evidensbaserad välfärdsteknik i form av digitala kognitiva hjälpmedel som ger ökad självständighet och trygghet. De möjliggör att fler äldre kan bo kvar hemma under trygga förhållanden och med bättre livskvalitet. 

Stärker individens självständighet

Abilia utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar såsom kognitiv svikt. Ambitionen är att ge människor med särskilda behov möjligheten att vara självständiga och ha kontroll över sitt dagliga liv. Genom att exempelvis bli påmind om när det är dags att ta sin medicin, gå ut med hunden eller träffa sina grannar blir äldre med kognitiv svikt tryggare. Något som i sin tur ökar livskvaliteten. Med Abilias kalenderklocka CARY Base kan personer som behöver extra stöd exempelvis få hjälp med att hålla reda på dygnet och dagens händelser.

– Baserat på vår drygt 50-åriga erfarenhet och med stöd av evidens vet vi att våra digitala hjälpmedel ger människor med kognitiv svikt bättre förmåga att organisera och planera sin dag. Många hjälpmedelsprodukter är under utveckling, men det finns redan idag ett stort utbud av smarta lösningar som man kan använda, säger Abilias vd Tove Christiansson.

Stort mervärde för äldreomsorgen

I äldreomsorgen används Abilias digitala hjälpmedel i allt högre utsträckning. De bidrar till att öka lugnet hos de boende och deras anhöriga, bland annat genom att visualisera planerade aktiviteter via tids- och planeringshjälpmedlet MEMOplanner. 

– Vi ser att digitala kognitiva hjälpmedel skapar värde inte bara för individen. De har även ett stort mervärde för äldreomsorgsverksamheten. Antalet händer räcker inte till i omsorgen. Digitala hjälpmedel är en viktig förutsättning för att kunna ta hand om den växande gruppen äldre som behöver hjälp, säger Tove Christiansson.  

– Med ökad kunskap och medvetenhet, hos både individer och verksamheter, om tillgängliga digitala kognitiva hjälpmedel och dess effekter vid tidiga insatser är vi övertygade om att vi tillsammans kan möta äldreomsorgens utmaningar och möjliggöra god kognitiv hälsa. Då kan fler äldre bo kvar hemma undzmker trygga förhållanden med god livskvalitet, säger Tove Christiansson.

Next article