Skip to main content
Hem » nyheter » Förflyttningskunskap – vägen mot en hållbar och kvalitativ äldreomsorg
Sponsrad

Antalet äldre i samhället ökar drastiskt och äldreomsorgen står inför gigantiska utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla omvårdnadspersonal. För Martin Gottfridsson, leg. Fysioterapeut och VD för HMC Sverige, är en av lösningarna tydlig: investering i utbildning och kompetens inom förflyttningskunskap och hjälpmedel.

Att byta position i sängen, sätta sig på sängkanten eller resa sig upp från sittande är självklara rörelser som de flesta aldrig behöver ägna en tanke åt. Men inom äldreomsorgen och sjukvården är kunskapen om att välja rätt förflyttning och utförande avgörande – både för personal och vårdtagare.

Martin Gottfridsson
Leg. Fysioterapeut och VD för HMC Sverige

– Vi är skapta för ett liv i rörelse och utför dagligen en massa förflyttningar. Många äldre och personer med nedsatt rörlighet behöver stöd och omsorg i sin vardag, till exempel för att ta sig till toaletten eller ta sin medicin. Oavsett aktivitet/situation krävs en förflyttning innan. Utan tillräcklig kompetens så kan förflyttningarna leda till försämrad hälsa hos vårdtagaren och onödig belastning för personalen. Genom att investera i utbildning inom förflyttningskunskap och hur man använder hjälpmedel på ett säkert sätt kan vi skapa en win-win-situation för båda parter, säger Martin Gottfridsson.

Bättre arbetsmiljö och högre vårdkvalitet

HMC Sverige har genom mätningar observerat att den fysiska belastningen på personalen kan minska med upp till 70 procent med rätt förutsättningar i arbetsmiljön och viss medverkan från vårdtagaren. Investeringar i utbildning och kompetens inom förflyttningskunskap ger också personalen möjlighet att arbeta självständigt med förflyttningar som idag kräver två personer. Detta frigör resurser som kan användas bättre inom en äldreomsorg som skriker efter resurser. Dessutom kan satsningar på förflyttningar höja kvaliteten på vårdmötena.

 – Genom att ge vårdtagaren möjlighet att vara delaktig i sina egna förflyttningar främjas deras självständighet, självkänsla och egenkontroll, vilket inte bara gör att de upprätthåller sina förmågor över tid utan även skapar en atmosfär av respekt och värdighet i vårdmötet. Det är också en säkerhetsfråga, eftersom korrekta tekniker och metoder minskar risken för både vårdskador och skador för personalen, säger Martin Gottfridsson.

Om HMC

HMC Sverige är ett kunskapscenter och utbildningsföretag som arbetat med förflyttningskunskap i över 28 år. HMC Sverige har endast legitimerad personal som utbildare inom ämnet förflyttningskunskap och bedriver egen forskning inom ämnet. De utbildar såväl arbets- och fysioterapeuter som undersköterskor.

Next article