• Sponsrad
  Digitala lösningar hjälper fler – utan att belasta personalen mer
  Trycket är hårt på den svenska sjukvården. Det leder till att patienter inte får vård i tid och att personalen går på knäna. Genom att digitalisera och automatisera delar av patientresan, kan vårdgivare frigöra mer tid för det personliga mötet. Den digitala plattformen från Doctrin gör det enkelt att räcka till för fler – utan … Fortsätter
  Sponsrad
  Livsavgörande skillnad för stroke-patienter med ny CE-märkt teknik
  Tidig diagnos av stroke ger stora vinster för både individen och samhället. Medfield Diagnostics effektiviserar strokevården med sin revolutionerande CE-märkta teknik. Nu har företaget trätt in på den europeiska marknaden.  Vid en stroke är varje minut viktig för patienten. Medfield Diagnostics har utvecklat MD100 Strokefinder, ett bärbart system som screenar för propp och blödning i … Fortsätter
  rco
  Sponsrad
  Region minskar driftstörningar och administration med passersystem
  I personalintensiva verksamheter kan tilldelning av behörigheter i passersystemet innebära en del administration. En av Sveriges regioner har integrerat sitt personalsystem med RCOs passersystem. Syftet med integrationen var att minska administrationen, öka säkerheten i hanteringen av personuppgifter och att kunna genomföra behörighetsförändringar utan fördröjning.  När uppgifter dessutom registreras på två ställen, både i personalsystemet och … Fortsätter