• Sponsrad
  EU-förordning kräver CE-märkt ytdesinfektion
  Ytdesinfektion som används på medicinteknisk utrustning måste numera vara CE-märkt. Men vad innebär det, och vad definieras som medicintekniska produkter?’ Visste du att det numera är krav på att all medicinteknisk utrustning ska desinficeras med CE-märkt ytdesinfektionsmedel? I maj 2021 trädde EU:s medicintekniska förordning (MDR 2017/745) i kraft. I den står det tydligt att desinfektionsprodukter … Fortsätter
  Sponsrad
  Sjukhustak som bidrar till glädje och läkande
  Med terrassodlingar och lekplatser får patienten en mer glädjefylld sjukhusvistelse som även påskyndar läkeprocessen. För patienter som är inlagda på sjukhus under en längre tid är det viktigt att skapa positiva upplevelser. Ett sätt att göra vistelsen mer behaglig är att omvandla trista takytor till oaser för avkoppling. Exempelvis genom att plantera odlingar på takterrasser … Fortsätter
  Sponsrad
  Avancerad läkemedelsbehandling i hemmet avlastar sjukvården 
  Nu utvecklar ApoEx, tjänstespecialist inom läkemedelshantering för vårdgivare, flera koncept för patienter som vanligtvis ges avancerad läkemedelsbehandling på sjukhus. Patienterna kan numera i stället få sin läkemedelsbehandling i hemmet på ett tryggt, patientsäkert och effektivt sätt.  Behandlingar med läkemedel i infusion som man idag genomför på sjukhus går i stället, tack vare tekniska framsteg, i … Fortsätter