Sponsrad
Förbättrad infrastruktur och kortare handläggningstider gör Sverige mer attraktivt för kliniska prövningar
Kliniska läkemedelsstudier i sjukhusmiljö fyller en oerhört viktig funktion för sjukvårdens utveckling och patientens möjlighet att ta del av nya behandlingsalternativ. Det är därför viktigt att det finns resurser och rätt kompetens för att förlägga studier på våra svenska sjukhus.
Framtidens sjukhus
Ett barnsjukhus byggt för framtiden
Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg visar upp en stor bredd när det kommer till både innovativt byggande och energieffektivitet. Bland annat så uppnådde sjukhuset Miljöbyggnad Guld inför öppnandet.