Hem » nyheter » Movadot – Unikt projekt för äldre döva 
Sponsrad

Många äldre bävar inför att vara beroende av hemtjänsten, bo på äldreboende eller vårdas på sjukhus. Äldre döva riskerar dessutom att möta en vardag kantad av isolering, missförstånd och språklig ensamhet. I Sverige ska vi ha en god och jämlik vård, men på grund av erfarenheter från tidigare i livet känner många äldre döva en bristande tilltro till det hörande samhället, och vården är inget undantag. 

Med stöd av Allmänna arvsfonden startades ett unikt projekt i Jönköpings län. Projektet drivs av Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund (JLDTF) i samverkan med Region Jönköpings län och tre av länets kommuner. Det mobila hem- och vårdteamet (Movadot) består av döva undersköterskor (fullt teckenspråkiga och med god kunskap om målgruppens historia, värderingar och traditioner) som besöker äldre döva personer inom hemtjänst eller på äldreboende. De blir en brygga mellan äldre döva och hörande vårdpersonal. I början av projektet upplevde många i målgruppen psykisk ohälsa på grund av utanförskap och otrygghet. Nu säger samma personer att de känner en social samvaro, tillit till vård och omsorg samt att de fått en personlig integritet. 

JLDTF hoppas att fler kommuner i Jönköpings län ansluter sig till projektet. Och att kommunerna och regionen hittar vägar för finansiering eftersom döva äldre bor utspridda i länet.  

Forskningen visar på okunskap och svårigheter 

Forskare från Jönköping University har följt projektet från idéstadiet. De har intervjuat äldre döva, Movadot-teamet och den ordinarie (hörande) personalen som arbetar med äldre döva. Forskarna har också följt Movadots arbete och observerat deras samspel med äldre döva samt ordinarie personal. Till följd av kommunikationssvårigheter, och bortom dessa, visar nu forskningen att: 

  • Ordinarie personal saknar medvetenhet om målgruppens behov vilket skapar en otrygg miljö för de döva och även en otrygg arbetsmiljö för personalen 
  • Äldre döva löper risk att få felaktiga diagnoser och mediciner 
  • Det finns en stark maktobalans mellan ordinarie vårdpersonal och äldre döva 
  • Äldre döva utesluts från vissa sociala aktiviteter 

Under projektets gång har det också blivit tydligt att många äldre döva inte känner till Movadots insatser, och därför inte får tillgång till denna insats som ökar deras trygghet och förbättrar livskvalitén.  Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Pensionärsförbund hoppas att fler kommuner och regioner i Sverige anammar arbetssätt. Döva i hela landet har rätt till god och jämlik vård. 

KONTAKTA OSS
För mer information kontakta gärna: 

Åsa Gustavsson, projektledare för Movadot: [email protected] 
Sofi Fristedt, docent Jönköping University: [email protected]
Åsa Henningsson, ordförande Sveriges Dövas Riksförbund: [email protected] 
Marianne Wallentin, ordförande Sveriges Dövas Pensionärsförbund: [email protected] 

Nästa artikel