Barn och unga
Tillsammans för en frisk generation
Vi står inför ett vägskäl när det gäller våra barns framtida hälsa. Stiftelsen En Frisk Generation tar därför ett krafttag för att grundlägga goda vanor hos barn och familjer i särskilt resurssvaga områden.