• Barn och unga
  Livsviktigt att få fler barn i rörelse 
  Majoriteten av alla föräldrar har som högsta önskan att ens barn ska må bra och vara trygga. Ofta leder detta till att föräldrar oroar sig, hjälper, tröstar och gör allt en i ens makt för att ge barn de bästa förutsättningarna för en bra uppväxt.   I en tid där många känner stress och normer … Fortsätter
  Paula Frösell, dietist på ICA.
  En ung generation
  Planering underlättar barnfamiljers matvardag
  Sunda matvanor i vardagen är förstås en målsättning för många barnfamiljer, men när vardagen är stressig kan det kännas svårt att få till det. Vi bad Paula Frösell, dietist på Ica, att dela med sig av sina bästa råd kring hur man kan skapa rätt förutsättningar för bra och nyttig vardagsmat. Klyftan mellan de barnfamiljer … Fortsätter
  bostadsbrist drabbar kvinnor och barn som är utsatta
  Barn och unga
  Bostadsbrist drabbar utsatta kvinnor och barn
  Bostadsbristen är akut vilket försvårar för utsatta kvinnor och barn att finna någonstans att bo. Men en bostad är avgörande för att komma vidare i livet!