En pappa på en äng som bär sina barn.
En ung generation
En familjs tunna skal
“Det är mitt fel” tänkte Lina Persson upprepade gånger under sin uppväxt. Lina växte upp med en syster som har bipolär sjukdom. Hon tyngdes av att stå maktlös – vid sidan av. Sedd men ändå osynlig, i en familj som saknade hjälp och verktyg för kommunikation. Var tionde ungdom i Sverige ger dagligen omfattande vård … Continued
Britta Permats
Luft och lungor
Ökad sjukfrånvaro i skolan på grund av dåligt fysiskt inomhusklimat
Det fysiska inomhusklimatet i den svenska skolan är i stor utsträckning undermålig och leder till försämrad koncentrationsförmåga bland de elever som drabbas. Luften i de svenska skolorna är enligt ett flertal undersökningar i många fall inte tillräckligt god vilket leder till försämrad hälsa och sämre inlärningsförmåga bland eleverna. Det slarvas med underhåll och rengöring av … Continued
bostadsbrist drabbar kvinnor och barn som är utsatta
Barn och unga
Bostadsbrist drabbar utsatta kvinnor och barn
Bostadsbristen är akut vilket försvårar för utsatta kvinnor och barn att finna någonstans att bo. Men en bostad är avgörande för att komma vidare i livet!