Skip to main content
Hem » nyheter » Innovativa hygientoaletter som stärker livskvalitet och arbetsmiljö i Trosa kommun
nyheter

Innovativa hygientoaletter som stärker livskvalitet och arbetsmiljö i Trosa kommun

På det nyrenoverade demensboendet Ängsgården i Trosa har man valt att installera elektriskt höj- och sänkbara hygientoaletter i samtliga badrum. ”Hygientoalett Maj” har en rad olika smarta funktioner som underlättar vardagen för såväl brukare som personal. Hyresgästerna är nöjdare, personalen upplever en förbättrad arbetsmiljö och man har även kunnat se positiva hygieneffekter med bland annat färre urinvägsinfektioner.

Trosa kommun introducerade hygientoaletter i samband med att Ängsgårdens första 11 boendeplatser invigdes i september 2023. Under 2024 ska boendet utökas med ytterligare 22 boendeplatser, som också ska utrustas med hygientoaletter, som är utrustade med en självrengörande spolarm och inbyggd fläkt som automatiskt tvättar och torkar användaren.  

 –Det fanns en del farhågor inför introduktionen av hygientoaletterna, men de boendes respons har varit över förväntan. De vande sig snabbt vid den nya lösningen och många upplever det som betydligt behagligare att gå på toaletten nu. Funktioner som den uppvärmda sitsen och det kroppstempererade vattnet som används vid sköljningen har bidragit till det, säger Lena Skålberg, enhetschef på Ängsgården.

Färre tunga lyft och förbättrad ergonomi

Hygientoaletterna värnar om omsorgstagares självständighet och integritet när de kan hantera intimhygienen själv. Funktioner som nattbelysning och uppvärmd toalettsits ökar komforten och tryggheten.

– Hygientoaletterna frigör tid till värdeskapande omsorg. Vi uppskattar särskilt toalettens elektriska höj- och sänkfunktion, som minskar behovet av tunga lyft och möjliggör mer ergonomiska arbetsställningar, säger Almira Mustafic, undersköterska på Ängsgården.

Lena Skålberg anser att hygientoaletter har en självklar plats i demensvården, inte minst eftersom de är användarvänliga och kan nyttjas även av brukare med kognitiva funktionsnedsättningar.

 –Jag betraktar höj- och sänkbara hygientoaletter som en god investering eftersom de både stärker de boendes integritet, trygghet och självständighet och dessutom underlättar omsorgspersonalens dagliga arbete. De bidrar dessutom till ökad livskvalitet för de boende, vilket självklart är mycket värt, säger hon.

Ökad självständighet och stärkt integritet

– På Ängsgården har vi involverat hela personalen i arbetet med att inreda de nya avdelningarna. Inredningen präglas av lugna och harmoniska kulörer. Det har bidragit till ett ökat lugn bland de boende. Hygientoaletterna är en viktig pusselbit i helheten, säger Lena Skålberg.

– Antalet urinvägsinfektioner och hudirritationer har minskat sedan vi introducerade hygientoaletterna. Medan den boende går på toaletten kan vi exempelvis bädda sängen och plocka i ordning i de boendes rum. Många behöver fortfarande assistans, men klarar merparten av toalettbesöket själv. Toalettbesöken är numera en betydligt smidigare dela av vardagen, vilket vi alla uppskattar och värdesätter, säger Almira Mustafic.

Next article