Skip to main content
Hem » nyheter » Demenssjukdom förändrar livet
Sponsrad

Att få en demensdiagnos kan kännas tungt, men det finns hjälp och stöd att få.

Livet tar inte slut för att man får en demenssjukdom, men det förändras. Vi arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för både demenssjuka och anhöriga, säger Liselotte Björk, ordförande i Demensförbundet.

Många stigman kring sjukdomen

Det finns många förutfattade meningar kring sjukdomen, exempelvis vem som blir diagnosticerad.

– Många tror att demens är något som bara drabbar äldre, men det kan även vara yngre personer som får sjukdomen. Och det är inte en naturlig del av att åldras som en del kanske tror, det är sjukliga förändringar i hjärnan, förklarar Liselotte.

En annan vanligt missuppfattning är att det endast är minnet som påverkas.

– Vi använder ofta benämningen kognitiv sjukdom när vi pratar om demenssjukdomar, eftersom exempelvis tal, tolkning av sinnesintryck och rumsuppfattning kan påverkas hos de med diagnosen. Även nedstämdhet och personlighetsförändring kan vara en del av sjukdomsbilden, menar Liselotte.

Anhöriga får ofta bära en stor del av ansvaret

Det kan vara väldigt svårt att se en när-stående förändras, och dessutom behöva ta ansvaret för en stor del av vården.

– Vi på Demensförbundet har lång erfarenhet av vad det innebär att vara både drabbad och anhörig. Vi får många frågor till oss som till exempel hur man kan ge stöd och kommunicera på ett tryggt sätt när en person i ens närhet lever med en demenssjukdom eller vad man har rätt att begära av sjukvården, vilket stöd som finns. Där kan vi vara till stor hjälp, menar Liselotte.

Kunskap är viktigt

Att informera om de olika demenssjukdomarna, särskilt till allmänheten, tror Liselotte är väldigt viktigt.

– Jag vet att man kan ha bra livskvalitet även med demenssjukdom, om man har rätt stöd omkring sig och formar miljöer som underlättar för den som blivit sjuk. Det finns hjälpmedel och strategier, men vi måste öka kunskapen hos allmänheten och skapa en förståelse vad det innebär att leva med en demenssjukdom, avslutar Liselotte Björk.

Next article