Skip to main content
Hem » nyheter » Livsglädje eller demografisk katastrof?
nyheter

Livsglädje eller demografisk katastrof?

Foto: Shutterstock

Vi blir allt äldre – det kan inte vara ett misslyckande. Det är ett tecken på en välfärdsstat som mår bra!

Jag ska inte referera till ”redan de gamla grekerna”. Men dagens diskussion om allt fler äldre som en demografisk katastrof har sina likheter i uppkomsten av folkhälsopolitik under 1700-talet. Då var det barnafödandet som behövde stimuleras och framför allt att människor skulle överleva. Man kan säga dåtidens människor var en del av Sveriges BNP. De friska åren och minskningen av spädbarnsdödligheten uppstod genom rent vatten, frisk luft, bra mat, vaccin och utbildning.


Susanne Suvanto
“Snäll aktivist” och verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet


Vården som en investering

Frukterna av det skördar vi idag genom att allt fler lever allt längre och med fler friska år. Vi är dock inte odödliga – vi ska alla dö. Och vi dör inte friska. Det kommer behövas vård och omsorg. Jag är av den sorten att det som oroar ska attackeras med innovationer. Lite som att investera sig ur en kris.

Vården och omsorgen om äldre personer är därför något som borde betraktas som investeringar och bidra till vår tillväxt. Vi ska lägga goda år till livet för att det är bra – för samhället och för individen. För vem vill arbeta i en bransch i nedförsbacke med människor som anses vara en belastning.

Välfärdsteknik – innovation för gott samhälle

På samma sätt menar jag att välfärds-teknik inte handlar om besparingar utan som naturliga, självklara innovationer för ett gott samhälle. Jag menar därför att det är en alldeles för stor fråga för att socialtjänsten ensamt ska bära den. Det är en samhällsfråga. I orostider behövs ett starkt och rustat samhälle, inte minst i dess mest utsatta områden. Något vi inte alltid tänker på.

Jag är en ”optimistjolle” för mänskligheten har klarat betydligt svårare demografiska kriser än att fler människor lever och har hälsan. Jag ser dessutom att alla vi s.k. äldre är en del av ett starkt försvar i kristider. Hur skulle Covidvaccineringen gått om inte alla ”passionerade” sjuksköterskor kommit i samlad tropp. Ja, jag vet, det blir många krigsmetaforer. Men vi lever i en tid där det ligger nära till hands att se på de större perspektiven och vad som sker i vår omvärld.

Det finns inget så hoppfullt som äldreomsorg – ett område öppet för innovationer, utveckling och inte minst ett område där själva valutareserven vilar.

Jag hissar att undersköterskorna fått en skyddad yrkestitel.

Jag dissar att fler som blir äldre skulle vara en demografisk katastrof.

Next article