Skip to main content
Hem » nyheter » 24-timmarspositionering stärker seniorers livskvalitet
Sponsrad

Med åldern försämras rörligheten och många lever idag med begränsad eller obefintlig rörelseförmåga. 24-timmarspositionering bidra till att höja livs-kvaliteten och förebygga sekundärproblematik, exempelvis trycksår.

Med hjälp av 24-timmars-positionering ges individen bästa möjliga förutsättningar att sitta eller ligga på ett så ergonomiskt sätt som möjligt. 24-timmarspositionering handlar om att hjälpa äldre med nedsatt eller obefintlig rörelseförmåga att sitta eller ligga i så avslappnade och bekväma positioner som möjligt. 

Maria Jonsson
Leg. arbetsterapeut och Sverigechef på Cobi Rehab

–Genom att bistå med rätt typ av stöd och kontinuerligt skifta position kan man förebygga felställningar. Något som i sin tur kan leda till sekundärproblematik. Det är därför viktigt att sprida kompetens kring 24-tmmarspositionering hos vård- och omsorgspersonalen, säger Maria Jonsson, leg arbetsterapeut och Sverigechef på Cobi Rehab. Företaget som utbildar vård- och omsorgspersonal i 24-timmarspositionering, både via hjälpmedelscentraler och på plats ute i äldreomsorgen.

Uppdatera kompetensen kontinuerligt

En viktig komponent i 24-timmarspositioneringen är att tillvarata individens egen aktivitetsförmåga. Det ger optimala förutsättningar vid såväl vila och sömn som i vaket tillstånd.

–Det här är ett område där kompetensbehovet är stort. Även vård- och omsorgspersonal med en viss baskunskap kring 24-timmarspositionering har mycket att vinna på att kontinuerligt uppdatera sin kompetens med nya tips och tricks, säger Maria Jonsson.

Next article