Sponsrad
Studsvik, en global aktör som optimerar kärnkraften
För 75 år sedan startade AB Atomenergi, det som idag är Studsvik. Från början fokuserade Studsvik på att vara med och bygga upp det svenska kärnkraftsprogrammet. Idag har bolaget över 500 anställda i flera europeiska och asiatiska länder samt i USA.  I världen finns det ca 450 kärnkraftsreaktorer. Ca hälften av dessa använder Studsviks mjukvaror. … Fortsätter