• ibd
  Sponsrad
  Medicinska livsmedel som lindrar vid IBD
  De kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom blir allt vanligare. I Sverige lider cirka 1 procent av befolkningen av sjukdomen. Behandlingen har förbättrats avsevärt bland annat genom framsteg inom nya immunmodulerande läkemedel. Det finns även livsmedel som kan användas som kostbehandling för att dämpa oönskade tarmflöden vid till exempel ulcerös kolit eller Crohns … Fortsätter
  ILCO
  Maghälsa
  Kunskapsstyrning kan bygga broar mellan patient och vård
  På ILCO jobbar vi aktivt med de frågor som berör diagnosgruppen inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) – framför allt från ett patientperspektiv, då många av våra medlemmar själva är drabbade. För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt bör vård av IBD-sjuka alltid utgå ifrån den unika individens behov och situation. Av den anledningen ser vi mycket … Fortsätter
  Maghälsa
  Våga prata om dina besvär
  Sjukdomar i magen är vanligt förekommande i Sverige. Cirka en av hundra lider av inflammatorisk tarmsjukdom. Minst 10% har irritabel tarm (IBS) och förekomsten av fettlever, som kan leda till skrumplever, är omkring 15%. Gemensamt för många av dessa sjukdomar är att de ses som pinsamma att prata om.  Många har svårt att prata med … Fortsätter