Skip to main content
Hem » nyheter » Dagverksamhet ger ökad livskvalitet
Sponsrad

Idag saknar 20 procent av våra kommuner dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Att fler behövs är både Socialstyrelsen och annan expertis inom demensområdet ense om.

Wilhelmina Hoffman
VD för Svenskt Demenscentrum

Dagverksamhet har en rad fördelar för personer med mild till måttlig demenssjukdom, till exempel ökad livskvalitet, möjlighet att behålla sina förmågor längre och fördröjning av flytt till särskilt boende. För den som är anhörig kan egen tid också gagna hälsan.

– Professionellt driven dagverksamhet är mer effektivt än något läkemedel vi har idag. Att få känna social tillhörighet är oerhört viktigt för den som fått en demensdiagnos, säger Wilhelmina Hoffman som är vd för Svenskt Demenscentrum.

Kan fördröja flytt till säbo

Att dagverksamhet också är en kostnadseffektiv insats är rimligt att anta, eftersom många troligen kan bo kvar hemma längre. Enligt en rapport från Karolinska Institutet som kom förra året är samhällskostnaden för en plats på dagverksamhet cirka 105 000 kronor per år. Motsvarande summa för en plats på särskilt boende är cirka 985 000 kronor per år.

Utvecklingsprojekt

På uppdrag av Socialdepartementet har Svenskt Demenscentrum under två år drivit ett projekt för utveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Dagverksamheter i fem utvalda kommuner – Helsingborg, Tierp, Forshaga, Dorotea och Södermalm i Stockholm – fick fria händer att vidareutveckla sin verksamhet.

Ny bok

Projektet har nu mynnat ut i en inspi-rationsbok riktad till dagverksamheter och till kommuner som planerar att starta nya dagverksamheter. 

I boken beskrivs goda exempel från hela landet och även från Norge och Island. Experter intervjuas, till exempel om vikten av bra mat för hjärnan, att sittyoga kan skapa glädje och ökat välbefinnande, hur man kan anordna en poesiverkstad, om aktiviteter för ökad balans och hur djur på dagverksamhet kan göra stor skillnad.

Boken kan laddas ned kostnadsfritt som pdf på Svenskt Demenscentrums hemsida.

Next article