Skip to main content
Hem » nyheter » Rätt hjälpmedel stärker synnedsatta seniorers självständighet och livskvalitet
Sponsrad

Drygt 500 000 svenskar ser för dåligt för att vara hjälpta av nya glasögon, men är samtidigt inte berättigade till hjälpmedel från Syncentralen.  Även om denna grupp ofta faller mellan stolarna så finns det många smarta hjälpmedel som kan öka livskvaliteten och bidra till en bibehållen självständighet. I Iris Hjälpmedels showroom i Stockholm erbjuds kostnadsfri synrådgivning och möjlighet att prova olika synhjälpmedel.

Många seniorer med synnedsättningar känner uppgivenhet eftersom de inte är berättigade till synhjälpmedel via Syncentralen. Här fyller vi en viktig funktion med vårt showroom, webbshop och våra synrådgivare som kartlägger individens behov och föreslår lämpliga synhjälpmedel. Många som tidigare inte vetat var de ska vända sig för att få hjälp upplever en enorm lättnad när de upptäcker vilken skillnad rätt synhjälpmedel kan göra i deras vardag, säger Åsa Lodin, vd på Iris Hjälpmedel.

Olika typer av förstoringsglas, hushållshjälpmedel och ändamålsenlig belysning utan bländande effekt är exempel på synhjälpmedel som gör stor skillnad för många personer med synnedsättning. Även mobiltelefoner för personer som inte kan hantera en smartphone kan stärka autonomin för personer med synnedsättningar.

Iris Hjälpmedel vill ingjuta hopp hos sina kunder

I dagsläget råder en omfattande ojämlikhet vad gäller hur mycket hjälp från Syncentralen boende i olika regioner får. Med Fokus Patient/ Nätverket AMD har Iris Hjälpmedel tillsammans med bland annat politiker, optiker och ögonläkare, engagerat sig för att Sverige ska ta fram en nationell ögonstrategi som erbjuder jämlik diagnostik, vård och tillgång till hjälpmedel, oavsett var i landet patienten bor och vilken grad av synnedsättning en person har.

– De som hittar till oss via webb eller showroom blir ofta väldigt positivt överraskade och säger att de inte hade en aning om att denna typ av hjälpmedel fanns. Det kan exempelvis vara en talande klocka, ett fickminne, en talande personvåg eller en apparat som talar om vilken färg en sak har. Många seniorer med synnedsättning känner en hopplöshet alldeles i onödan. När de får tillgång till rätt hjälpmedel kan de i många fall leva i princip som vanligt, säger Åsa Lodin.

Next article