noonan förening
Sällsynta diagnoser
Svenska Noonanföreningen vill öka sjukvårdens och allmänhetens kunskap om Noonans syndrom
Noonans syndrom är ett samlingsnamn på flera olika tillstånd där många olika symtom ingår. Varje diagnosbärare har sin speciella uppsättning. Noonans syndrom är samtidigt en relativt okänd genetisk sjukdom, som på många olika sätt påverkar diagnosbärarens dagliga tillvaro under hela livet. Svenska Noonan-föreningen verkar för att öka kunskapen om Noonans syndrom i sjukvården, i skolan … Fortsätter
Göran Rådegran, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, samt ordförande i Svensk Förening för Pulmonell Hypertension (SveFPH)
PAH
Markant förbättring för PAH-patienter – tack vare forskning kan PAH-patienter idag leva ett bättre liv
PAH utgör en liten sjukdomsgrupp som tidigare var akut livshotande. Med tidig diagnostisering och effektiv behandling har PAH omvandlas till att vara av mer ”kronisk” karaktär. Pulmonell arteriell hypertension, PAH, innebär att lungornas blodkärl blir trånga och stela. Blodtrycket i lungorna blir därmed onormalt högt. Hjärtat får arbeta hårdare och blir överbelastat. – PAH brukar … Fortsätter
hjälpa ungdomar hitta rätt
Sällsynta diagnoser
Vi vill öka kunskapen om reumatiska sjukdomar
Unga Reumatiker är en organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Vårt uppdrag är bland annat att sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar. Vissa reumatiska sjukdomar räknas som sällsynta diagnoser, bland andra Behçets sjukdom, polymyocit, dermatomyosit, inklusionskroppsmyosit, polyarteritis nodosa och Takayasus arterit. Även juvenil idiopatisk artrit, så kallad barnreumatism, … Fortsätter