Hem » nyheter » Få ny energi med kompetensutveckling
Sponsrad

Arbetslivet ser ljust på att TUC Yrkeshögskola utökar utbudet av kompetenshöjande utbildningar för undersköterskor och menar att området är i stort behov av detta. 

I januari utökade TUC Yrkeshögskola sitt utbud av vidareutbildningar för undersköterskor och till hösten kan de nu även erbjuda Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. Utbildningen förser undersköterskor med expertkunskaper om bland annat olika kognitiva sjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle.  

Arbetsgivare ser fördelarna

Arbetsgivare ser att detta stärker kompetensen hos sina anställda. Anna Carlbom, enhetschef för hemsjukvården i Ydre kommun, anser att detta kan förbättra vården av äldre:

– Vi ser verkligen behov inom, det vi kallar, Nära Vård där de äldre som får sin vård och omsorg får den i ordinärt eller särskilt boende istället för inom slutenvården.  

Anna menar att när arbetet flyttar från slutenvården blir kravet på kompetens högre:

– Vi ser att detta ständigt ökar och behoven är mer komplexa och avancerade. Det finns många äldre personer som kan ha levt med eller haft omedvetna neuropsykiatriska utmaningar som uppenbaras först senare i livet, säger hon.

Engagerar sig i utbildningen

Marie Karlsson Jensen, verksamhetschef för Socialförvaltningen i Ljungby, är positiv till samarbetet med TUC och vill vara en aktiv del av utbildningen. Vinningarna är många, menar Marie.

– Vi ser ett stort behov av att kompetensutveckla våra undersköterskor inom området. Specialistkompetensen är eftersatt i kommunen. Specialist-undersköterskor inom området behövs för att säkra kvaliteten och för att stärka handledningen av omvårdnadspersonalen, säger Marie Karlsson Jenssen.  

Behovet av specialistutbildade undersköterskor fortsätter att öka. Detta är därmed en fantastisk chans att bygga vidare på din karriär. Med spetskompetens kan du fortsätta göra skillnad med ny energi och motivation.

Nästa artikel