Skip to main content
 • Sponsrad

  Mer stöd till dig som anhörig

  Våren 2022 tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.    Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Att ge omsorg till en närstående kan vara … Continued
  Sponsrad

  Svenska Noonanföreningen fyller en viktig funktion som mötesplats och forum

  Noonans syndrom är en relativt vanlig och samtidigt ganska okänd sällsynt diagnos, med ett brett register av symtom. Varje diagnosbärare har sin individuella uppsättning av symtom som på många olika sätt kan påverka diagnosbärarens dagliga tillvaro under hela livet.  Några av de vanligaste symtomen i Noonans syndrom, som orsakas av en genetisk avvikelse, är medfött … Continued
  Sponsrad

  ”Skolan skyllde allt på mig” – om skolfrånvarons konsekvenser 

  Fortfarande saknar man samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Samtidigt så nås Attention dagligen av allt fler samtal om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som inte kan vara i skolmiljön. Familjer lever i en utsatt och isolerad situation där de möts av oförståelse, fördomar och okunskap. Skolsituationen leder ofta till att utmattning, utanförskap, skuldkänslor och självmordstankar drabbar … Continued