Maja Frankel, Generalsekreterare, Stiftelsen Friends. Foto: Jennifer Söderlund, Friends
Barnhälsa
Sveket mot de ensamma eleverna
Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Att inte ha några vänner, någon att sitta bredvid i matsalen eller någon som frågar hur helgen har varit är vardag för tusentals elever i Sverige.
Close up of pre-teen friends in a park smiling to camera
Barnhälsa
Barnkonventionen och pandemin
Begreppet Ers Majestät Bebin myntades av Sigmund Freud i början av 1914. Han inspirerades av ett tidningsfoto, som visade hur poliser i London stoppade hästekipage och fotgängare för att bereda vägen för ett litet barn och hens nanny. Bilden demonstrerade att världen måste stanna upp för att barnet skulle kunna passera. Hen kräver att befinna sig i centrum för all uppmärksamhet från sin omgivning.