Dymla
Sponsrad
Vinnande innovation skyddar barn mot luftföroreningar, bakterier och virus
Barn under fem år har ett outvecklat immunförsvar och är därför mer utsatta för virus och luftföroreningar. Särskilt utsatta är spädbarn under sex månader. Det är därför viktigt att skydda barn från virus, bakterier och luftföroreningar. En svensk innovation som utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet Innovations och KTH gör det möjligt att skydda spädbarn från såväl virus som bakterier och luftföroreningar.
Family two kids
Sponsrad
Att vara familje- eller jourhemsfamilj kräver engagemang men ger mångdubbelt tillbaka
Många barn och unga behöver vistas kortare eller längre perioder i en trygg familjemiljö och behovet av jour- och familjehem för barn och ungdomar runtom i landet är stort Att vara familje- eller jourhem är givande, utvecklande och ger dessutom en möjlighet att göra verklig skillnad i ett barn eller en ungdoms liv. Ett omfattande stödnätverk gör att man aldrig står ensam i sin roll som familje- eller jourhemsförälder.