• Hjärnan och nervsystemet
  Viktigt att kommunicera kopplingen mellan förmaksflimmer och risk för stroke
  Förmaksflimmer är en folksjukdom som drygt 370 000 svenskar har diagnostiserats med, men antalet individer med förmaksflimmer är förmodligen betydligt fler än så eftersom många är odiagnostiserade. Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och oftast fort, vilket i sin tur innebär att det påverkar hjärtats pumpförmåga.
  Daniel Amir, hjärnkraft
  Hjärnan och nervsystemet
  Hjärnskakning, inte så ”bara”
  Daniel Amir var en idéskapande, initiativrik och aktiv fotbollskille vars liv förändrades en junidag 2018 när han fick en hjärnskakning under en fotbollsmatch. Huvudvärk, en ihållande hjärntrötthet samt yrsel har varit närvarande i Daniels liv sedan den dagen. Nu startar han Hjärnskakningsguiden för att kunna hjälpa andra i liknande situation.
  Hjärnan och nervsystemet
  Epilepsi är en ”tyst sjukdom” som behöver uppmärksammas mer
  Drygt 81 000 svenskar är i dagsläget diagnostiserade med epilepsi men mörkertalet bedöms vara relativt stort. Varje år diagnostiseras 5000 svenskar med epilepsi, som ofta kallas för en ”tyst sjukdom”. För individer med epilepsi påverkar sjukdomen ofta hela tillvaron ända ner på detaljnivå.