andersåkesson
Folkhälsa
”Det här är inte jämlik vård!”
I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom. Hundratusentals människor lever med en lungsjukdom. Dessa sjukdomar är några av Sveriges allra mest vanligt förekommande folksjukdomar och behöver få stort utrymme i den offentliga debatten post-covid. Redan innan pandemin fick alltför många med hjärt-, kärl- och lungsjukdom sin diagnos för sent. Pandemin … Fortsätter
psykisk ohälsa
Folkhälsa
Psykisk ohälsa: Ett problem för ungas framtid
Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största samhällsproblem. Över hälften av alla unga uppger att de besväras av psykiska problem och bland unga vuxna utgör självmord vart tredje dödsfall.  Klas Bergling, som själv förlorade sin son Tim för några år sedan, förespråkar idag tidiga förebyggande åtgärder inom skola och vård för barn och ungas psykiska … Fortsätter
huvudvärk
Sponsrad
Tillsammans är vi starkare än huvudvärken
Jag är en av ca 1,5 miljoner människor i Sverige som har ett huvudvärkssyndrom. Många gånger möts vi som har neurologiska diagnoser med nonchalans och misstro, både av anhöriga som arbetsgivare och till och med av vården, särskilt då primärvården. Det finns många som förstår och underlättar för oss i vardagen, våra nära och kära, … Fortsätter