psykisk hälsa
Folkhälsa
Höj ambitionsnivån för psykisk hälsa
Nära till vård och stöd vid psykisk ohälsa, möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning och stöd för delaktighet och gemenskap – dessa utmaningar måste vi lösa gemensamt. Hur är ambitionsnivån inom psykiatrin?   Jag tänker på betänkandet ”Ambition och ansvar” som jag var med och skrev redan 2006. Om ambitionsnivån för de som drabbas av … Fortsätter
stress
Sponsrad
Uppmärksamma stressymptom i tid
Stress är en folksjukdom i Sverige idag. Genom att observera tydliga tecken och stressymptom tidigt, kan du oftast förhindra att stressen blir långvarig.   Stress innebär att kraven är större än kroppens resurser. Kroppen går in i en så kallad kampsituation och triggas i gång, säger Christiane van Cappellen, legitimerad psykolog på Stressmottagningen.  – Kortvarig … Fortsätter
Sponsrad
Samhället är en del av lösningen för att förebygga fetma
Övervikt och fetma har blivit vanligare i Sverige. Närmare 1,5 miljoner svenskar beräknas ha fetma och över hälften av den vuxna befolkningen har antingen övervikt eller fetma. Dagens samhälle, med stillasittande livsstil och ett överflöd av energität mat, är en stor del av problemet. Men gemensamt arbete på samhällsnivå är också en stor del av … Fortsätter