• Folkhälsa
  Steg för steg stärker vi folkhälsoarbetet
  Många i Sverige har en god hälsa – och prioriterar den dessutom högt. Men för att förbättra folkhälsan och göra livet lite lättare att leva för fler så finns det mycket att jobba med, enligt socialminister Jakob Forssmed (KD). Inte minst finns en oroväckande utveckling vad gäller barn och ungas hälsa, där skärmar och stillasittande … Fortsätter
  Prostataförstoring
  Prostataförstoring
  Fem viktiga frågor om godartad prostataförstoring
  Prostatan är varje mans vän och viktig för fortplantningen, men kan lätt förvandlas till en ovän när den växer i storlek med åldern. Störd nattsömn, svag urinstråle, efterdropp, urinträngningar och en ständig jakt på toaletter är vanliga symtom på godartad prostataförstoring. Det är vanligt bland män över 60, men besvären går att behandla och lindra. … Fortsätter
  Sponsrad
  ”Kvinnor med lipödem måste få vård”
  Sverige saknar specialister inom lymfologi – vård och forskning för lymfödem och lipödem. Lymfödem och lymfatiska sjukdomar är okända, underdiagnosticerade, underbehandlade, underfinansierade och lymfystemet är så gott som obeforskat i Sverige. Vårdutbildningarna ger ytterst litet kunskap om lymfsystemet. Därför kan personer med lymf- och lipödem leva odiagnosticerade i decennier eller bli feldiagnosticerade.  15% av canceröverlevare … Fortsätter