Skip to main content
 • Folkhälsa

  Han vill minska hjärtrisken vid typ 2-diabetes

  Personer med typ 2-diabetes drabbas oftare än andra av hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Malmöforskaren Andreas Edsfeldt undersöker en ny hypotes om varför det är så. Risken att dö i en sjukdom som har med åderförkalkning att göra är mer än fördubblad hos personer med typ 2-diabetes jämfört med personer utan sjukdomen. Malmöforskaren Andreas Edsfeldt, … Continued
  Sponsrad

  Tidig diagnos och behandling minskar riskerna vid kronisk njursjukdom (CKD)

  Kollanjurarna vill få fler att uppmärksamma ett par ofta bortglömda organ.Artikeln har tagits fram i ett samarbete mellan AstraZeneca och Njurförbundet. Var 10:e svensk lever med kronisk njursjukdom (CKD, chronic kidney disease). De flesta utan att veta om det. Sjukdomen innebär att njurarnas funktion gradvis försämras och kan i senare stadier medföra behov av dialys … Continued
  Sponsrad

  Modus Therapeutics utvecklar behandling för sjukdomar med stora medicinska behov

  Bioteknikföretaget Modus Therapeutics utvecklar läkemedel för patienter med sepsis, svår malaria samt anemi vid kronisk inflammation och njursjukdom. Företagets ambition är att kunna behandla dessa tre sjukdomstillstånd som representerar stora globala medicinska behov. Uppskattningsvis drygt 11 miljoner människor i världen avlider årligen av sepsis eller septisk chock, tidigare kallat blodförgiftning. I dagsläget saknas specifika läkemedel … Continued