• Sponsrad
  Verktyg för ökad patientsäkerhet
  Patienter med misstänkt sepsis och andra livshotande komplikationer bör fångas upp av vården innan sjukdomsförloppet går åt fel håll. Det är därför oerhört viktigt att mäta patientens vitala värden på ett standardiserat sätt och i ett tidigt skede. Med hjälp av tidig diagnostisering får vården möjlighet att bättre ta hand om de dryga 50 000 … Fortsätter
  Sponsrad
  IBS (Irritable Bowel Syndrome) påverkar ofta hela vardagen
  IBS kallas ibland även för kolon irritabile eller känslig tarm. Det är vanligare än man kan tro och många som har IBS upplever att det till stor del påverkar vardagen. IBS innebär att man regelbundet upplever smärta i magen samtidigt som man har diarré eller förstoppning. Det finns lindring och hjälp att få, exempelvis genom … Fortsätter
  hälsa
  Folkhälsa
  En god och jämlik hälsa gynnar samhällsutvecklingen
  För oss som enskilda individer är hälsan någonting av det absolut viktigaste i livet. Med en god hälsa kan var och en komma till sin rätt i samhället. Det är därför som vi på Folkhälsomyndigheten brukar tala om att en god och jämlik hälsa i hela befolkningen bidrar till att samhället utvecklas. Det kostar betydligt … Fortsätter