Skip to main content
Hem » nyheter » Det trygga mötet en förutsättning för säker förflyttning
Sponsrad

Hur kan man med minsta möjliga kraft nå största möjliga effekt utan att förorsaka skada eller smärta vid förflyttning inom vård och omsorg? Om personalen är avspänd i kroppen och mjuk i sitt förhållningssätt så vågar personen använda sina egna resurser.

Det finns tre perspektiv på varför det är viktigt med rätt förflyttningskunskap. Det ena är de höga sjukskrivningstalen orsakade av arbetsskador.

Katarina Almén
Föreläsare, Durewall Institutet

– Till arbetsmiljöverket rapporteras årligen 2600 belastningsolyckor och sjukdomar inom vård och omsorg, vilket är en underrapportering. 90 procent av dessa är kvinnor, berättar Katarina Almén, föreläsare på Durewallinstitutet.

Det andra perspektivet är patientskador. Fem procent av alla patientskador orsakas av felaktiga förflyttningar. Det innebär lidande, längre vårdtider och ökade kostnader.

Det tredje är arbetsgivarperspektivet med sämre omvårdnadskvalitet, en hög personalomsättning och höga kostnader i verksamheten.

Principbaserad förflyttningskunskap

De två största framgångsfaktorerna för en säker förflyttning är att skapa trygga möten och ha en metod att luta sig emot.  

Det krävs ett samspel med personen som ska förflyttas. Är vi för snabba och brister i kommunikation och balans får vi motstånd och en osäker förflyttning.

Personalen måste ha kroppskontroll, balans och koordination, mjuka händer samt vara medveten om vad man för-medlar till personen.

Vilken förflyttning man ska göra vet man, men hur gör man den? För det behöver man grundläggande principer att luta sig emot, förklarar arbetsplatsinstruktör Mattias Karlsson från Gävle.

Durewallmetodens principer som andningsteknik, balans, avstånd-sanpassning, friktionsförändring och naturligt rörelseområde hjälper personalen att utföra en mjuk och kraftbesparande förflyttning som är kontrollerad och inte riskerar att tillföra obehag eller skada, för varken person eller personal. 

– Först när kunskapen finns hos oss som arbetar med förflyttningar känner vi delaktighet och handlingskraft i vår arbetsmiljö. Vi kan göra en säker risk-bedömning i stunden, ta beslut om hur vi kan anpassa förflyttningen till personen och situationen och heller inte ta över. Det är då det blir tryggt och säkert för alla, avslutar Mattias Karlsson.

Next article