preventivmedel
Kvinnors Hälsa
Fördel att engagera sig i val av preventivmedel
Mediebevakning har lett till en ökad medvetenhet för risker och problem med hormonella preventivmedel. Men den ökade medvetenheten har många gånger lett till en obefogad oro hos de som inte har mycket att vara rädda för. Helena Kopp Kallner, gynekolog och överläkare på Danderyds sjukhus samt forskare vid Karolinska institutet, tror att rädslan bottnar i … Fortsätter
Kvinnors Hälsa
Ökad medvetenhet kring benskörhet ger färre benbrott
Ökad medvetenhet och frakturkedjor gör att fler fall av benskörhet kan diagnosticeras, och frakturer undvikas.
Tre stycken läkare.
Kvinnokroppen
Viktigt att uppmärksamma havandeskapsförgiftning
Havandeskapsförgiftning, preeklampsi, är en allvarlig sjukdom som både behöver upptäckas tidigt och följas upp efter förlossningen. Om det inte görs ökar kvinnans risker betydligt för att utveckla kardiovaskulär sjukdom senare i livet. Det konstaterar professor och överläkare Stefan Hansson vid Lunds Universitet som forskat på preeklampsi under många år. Ett av de största problemen idag … Fortsätter