Sponsrad
Momentus- för dig, efter din graviditet och förlossning
Att föda barn är för många kvinnor en av de största händelserna i livet. Det innebär en enorm omställning att gå från gravid till nybliven mamma, både fysiskt och psykiskt. Ändå är det lätt att du som mamma glöms bort när fokus skiftar till det nyfödda barnet.  Under graviditeten har du täta kontroller och ständigt … Fortsätter
Caritas Sverige
Sponsrad
Caritas Sverige hjälper utsatta kvinnor och deras barn att få livet tillbaka
Tusentals kvinnor i Sverige lever i svår utsatthet. Det kan handla om ekonomisk utsatthet, fysiskt eller psykiskt våld eller psykosocial utsatthet till följd av marginalisering och utanförskap.   De allra värst utsatta kvinnorna är de som faller offer för människohandel. Caritas Sverige möter många kvinnor som utnyttjats för slavarbete och tvingats att sälja sex. De … Fortsätter
ECPAT
Sponsrad
ECPAT hjälper föräldrar att ta de svåra samtalen med sina barn
Föräldrar har en viktig roll i barns trygghet på nätet. Vi behöver förstå och acceptera att nätet inrymmer mycket positivt för barn och att vi inte fastnar i diskussioner om förbud och skärmtid.  Barnen vill att vi visar intresse och delar allt roligt som finns på nätet och när vi gör det ges vi samtidigt … Fortsätter