Skip to main content
Hem » nyheter » Ökad trygghet för boende och personal med ett känslorelaterat förhållningssätt
Sponsrad

Hot och våld är ett ökande problem inom omsorgen. I senaste arbetsmiljö-undersökningen uppgav 35 procent av arbetstagarna inom vård och omsorg att de blivit utsatta för våld, eller hot om våld. Som en följd av detta kommer Arbetsmiljöverket att genomföra 600 inspektioner under 2024.

Att utsättas för våld eller utagerande beteende kan leda till att personalen känner sig osäker i mötet med en utagerande person, vilket i sin tur kan leda till att personen i fråga kan få sämre omvårdnad. 

– För att skapa förutsättningar för en trygghetskultur som höjer kvalitén på omsorgen och ger personalen trygghet och säkerhet i sin arbetssituation, så behövs en strukturerad och välbeprövad metod. Här är Durewallmetoden en del av lösningen, säger Katarina Almén. Hon fortsätter: 

Katarina Almén
Föreläsare & utbildare, Durewall Institutet

– Alla människor är i behov av att få uppmärksamhet, bli sedda och bekräftade för den de är.  Därför ingår det som en stor och inledande del i våra utbildningar att prata om förståelse, värdighet, autonomi och integritet och vad det kan innebära att känna sig begränsad, både i miljö men också av t ex en kognitiv funktionsnedsättning.

För att bemötandet skall vara förutsägbart både för personen, men också för personalen så krävs det att vi har ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgruppen. 

Personalen ett verktyg som bygger tillit

Som personal behöver man ha kunskap om att bristande förmågor och för höga krav kan leda till utagerande beteende. En person med kognitiv svikt har inte alltid förmåga att reglera och hantera en känsloladdad situation. 

– Vi förstår och fokuserar på den bakomliggande känslan, t ex oro eller frustration, men möter beteendet. Det är viktigt att personalen ser sig som ett verktyg i mötet för att stärka relationen och bygga tillit, berättar Anders Angur.

Anders Angur
Föreläsare & utbildare, Durewall Institutet

Trygga möten i demensvården

“Skapa trygga möten i demensvården” är benämningen på Durewall Institutets mycket omtyckta utbildning. Utbildningen tar utgångspunkt i Svenskt demenscentrums nollvision mot tvångsåtgärder samt Socialtjänstlagens nationella värdegrund för äldreomsorgen. Utbildningen ger praktisk och konkret kunskap kring ett lågaffektivt bemötande.

I utbildningen får kursdeltagarna med sig kunskap om ett medvetet, strukturerat och trygghetsskapande bemötande. Grundmomenten är att spegla lugn genom kroppsspråk, andning, kroppstempo, placering, handkunskap och att respektera personens integritetszon.

Kursdeltagarna tränar också på scenariobaserade övningar kopplade till sin arbetsplats. Det ger dem trygghet i att kunna hantera en fysisk situation på ett mjukt och värdigt sätt, säger Anders Angur. De fysiska övningarna är mycket uppskattade. Att man skyddar sig på ett sätt som är mjukt och skonsamt för personen i affekt, känns bra. Många säger också att det är första gången man fått lära sig något så konkret och direkt användbart i vardagsarbetet.

FAKTARUTA
Utbildningen genomförs som:

  • Grundkurs
  • Handledarkurs
  • Instruktörsutbildning
Next article