• insulinpump
  Sponsrad
  Insulinpump – systemet som ger mer frihet
  Tidigare kontrollerade föräldrarna Miros blodsocker minst en gång i halvtimmen. Nu har livet blivit enklare. Det är tack vare det nya så kallade MiniMed™ 780G-systemet som sjuårige Miro kan vara friare – och föräldrarna lugnare. Han är en positiv kille, Miro. Det har han alltid varit, berättar mamma Marie Samuelsson. Miro var sjutton månader när … Fortsätter
  Sponsrad
  Fem frågor om insulinbehandling vid typ 2-diabetes
  Även vid typ 2-diabetes kan insulinbehandling behövas för att uppnå bra blodsockerkontroll. Det kan bero på att man utvecklat en brist på kroppseget insulin, om annan diabetesbehandling är otillräcklig eller vid läkemedelsöverkänslighet. Det kan skapa oro, men insulin är ett effektivt sätt att sänka blodsockret och därmed förebygga komplikationer. Det menar Katarina Fagher, överläkare i … Fortsätter
  diabetes
  Diabetes
  Tätare kontakt mellan läkare och diabetespatienter med modern teknik
  Studier visar att personer med diabetes som kallas till mer frekventa läkarbesök ofta uppnår en bättre glukoskontroll. Med hjälp av modern digital teknik som tillhandahåller beslutsstöd för sjukvården kan diabetesläkare i framtiden ge en automatiserad återkoppling så ofta som var 14:e dag och med detta agera mer preventivt och fokusera mer på de personer som … Fortsätter