Diabetes
Alltför få når sina behandlingsmål
Enligt det nationella diabetesregistret, NDR lever nära en halv miljon personer med typ 2-diabetes. Bara hälften av dem når upp till det nationella riktvärdet på långtidsblodsocker, HbA1c. HbA1c mäts i mmol/mol och ger ett medelvärde för hur blodsockernivån har varit under cirka tre månader tillbaka. Det nationella riktvärdet är 52 mmol/mol. – Målvärdet måste dock … Fortsätter
Diabetes
Kan man hitta nya diabetesbehandlingar utan insulin?
Risken för att någon gång under livstiden utveckla typ 2-diabetes är högre än 30 procent. Därför är det oerhört viktigt att hitta nya sätt som stimulerar sockerupptag i vävnader och minskar nivån av sockret i blodet. Diabetes är en av vår tids största epidemier med över 440 miljoner drabbade människor världen över, med typ 2 … Fortsätter
Diabetes
Medicinteknik avgörande för bra vård och omsorg
Dagligen kommer patienter, brukare och vårdpersonal i kontakt med medicinteknik när man diagnosticerar, behandlar och lindrar olika sjukdomstillstånd. Medicintekniken kan också kompensera för en skada eller ett funktionshinder. För patienten kan den bidra till en säkrare och effektivare vård, ett snabbare tillfrisknande och en förbättrad livskvalité. Medicinteknik är ett brett område som omfattar tekniska produkter … Fortsätter