Diabetes
Stamcellsbehandling med mål att bota sjukdomsförloppet för individer med diabetes typ-1
Innovativ läkemedelsutveckling med fokus på stamcellsbehandling kan i framtiden förändra livet för miljontals patienter med diabetes typ-1 runtom i världen. Cellterapibolaget NextCell utvecklar världens första läkemedel som behandlar de underliggande mekanismerna bakom diabetes typ-1. Resultatet från de kliniska prövningarna är lovande och bolaget fokuserar nu på att ta sin läkemedelskandidat till marknadsgodkännande via en fas … Fortsätter
Kvinnokroppen
Se mig inte som en siffra!
Jag sitter på en nätverksträff för kollegor i min region, där jag arbetar som specialistsjuksköterska inom diabetesvården. De kollegor som håller i träffen redogör på ett väldigt ambitiöst sätt hur de arbetar på deras klinik med personer som har typ 1 diabetes och höga HbA1c värden, genomsnittligt mått på blodsockernivån. Alla med diabetes och alla … Fortsätter
En man har ont i hjärtat.
Hjärta och kärl
Därför kämpar ditt hjärta extra hårt vid diabetes typ 2
Den exakta orsaken till varför diabetes typ 2 uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av livsstilsval. Visst kan man inte påverka alla varianter av diabetes men det finns vissa val man kan göra för att förbättra chansen att klara sig från sjukdomen. Det få … Fortsätter