• typ 1-diabetes
  Sponsrad
  Forskning om typ 1–diabetes
  Typ 1-diabetes är en livshotande sjukdom. Än saknas botemedel, men forskning pågår med behandlingar i syfte att mildra sjukdomsförloppet. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen angriper och dödar de celler som producerar insulin. Insulin är ett livsviktigt hormon som behövs för att reglera cellernas energinivåer. Om kroppen inte kan producera eget … Fortsätter
  Sponsrad
  Fem frågor om insulinbehandling vid typ 2-diabetes
  Även vid typ 2-diabetes kan insulinbehandling behövas för att uppnå bra blodsockerkontroll. Det kan bero på att man utvecklat en brist på kroppseget insulin, om annan diabetesbehandling är otillräcklig eller vid läkemedelsöverkänslighet. Det kan skapa oro, men insulin är ett effektivt sätt att sänka blodsockret och därmed förebygga komplikationer. Det menar Katarina Fagher, överläkare i … Fortsätter
  diabetes
  Diabetes
  Tätare kontakt mellan läkare och diabetespatienter med modern teknik
  Studier visar att personer med diabetes som kallas till mer frekventa läkarbesök ofta uppnår en bättre glukoskontroll. Med hjälp av modern digital teknik som tillhandahåller beslutsstöd för sjukvården kan diabetesläkare i framtiden ge en automatiserad återkoppling så ofta som var 14:e dag och med detta agera mer preventivt och fokusera mer på de personer som … Fortsätter