diabetes
Diabetes
Tätare kontakt mellan läkare och diabetespatienter med modern teknik
Studier visar att personer med diabetes som kallas till mer frekventa läkarbesök ofta uppnår en bättre glukoskontroll. Med hjälp av modern digital teknik som tillhandahåller beslutsstöd för sjukvården kan diabetesläkare i framtiden ge en automatiserad återkoppling så ofta som var 14:e dag och med detta agera mer preventivt och fokusera mer på de personer som … Fortsätter
Darya Shojaei. Foto: Tim Sobek
Sponsrad
Pumpen gav familjen livet tillbaka
Att ens barn får en diabetesdiagnos ställer mycket i livet på ända. Utöver oron för barnet måste föräldern också lära sig att hantera barnets glukosvärden, såväl dag som natt, samtidigt som man ska klara av syskon, familjeliv och jobb. Familjen Shojaei har provat både insulinpennor och pumpar. Först vid bytet till insulinpumpen MiniMed 780G kände de att de kunde slappna av. – Jag har fått mitt liv tillbaka, säger Taraneh Shojaei, mamma till Darya, 7 år.
mikroskop läkemedel
Diabetes
Ett revolutionerande läkemedel
Insulinet fyller 100 år och räknas som en av 1900-talets viktigaste medicinska upptäckter. Plötsligt kunde man rädda livet på miljontals människor med diabetes. Många håller nog med om att insulinet är en av de största medicinska landvinningarna under 1900-talet. Bara faktumet att barn- och ungdomar kunde överleva sin typ 1-diabetes med hjälp av insulin är … Fortsätter