Framtidens Vård och Omsorg
Prediabetes – ett växande hälsoproblem
Prediabetes är ett lömskt tillstånd som smyger sig på och som vanligtvis inte ger upphov till tydliga symptom förrän sent. Men det går att identifiera vilka som är i riskzonen och även upptäcka prediabetes i tidiga skeden med ett enkelt blodprov. Bäst av allt, prediabetes går att behandla om åtgärder vidtas i tid.  Prediabetes är … Continued