erik melen forskning
Astma och allergi
Nya kunskaper om astma och allergisjukdomar
Många barn drabbas någon gång av allergi eller eksem. Men är det möjligt att i framtiden kunna förhindra att barn drabbas? Det berättar Erik Melén!