Astma allergi och atopiskt eksem
Kunskapsluckor– en av barriärerna för patienter med astma
Förekomsten av lungsjukdomar som astma/KOL är ett globalt folkhälsoproblem som ökat de senaste åren. På Sahlgrenska akademin forskar man om barriärer till astmabehandling, och kommit fram till att det finns stora kunskapsluckor och kulturella skillnader som kan stå i vägen för optimal behandling. I Sverige lider runt tio procent av befolkningen av astma av något … Fortsätter
Astma allergi och atopiskt eksem
Om atopisk dermatit
Atopisk dermatit (atopiskt eksem) drabbar 15-30 procent av barn och upp till 10 procent av vuxna. Denna kroniska sjukdom debuterar oftast före 2 års ålder. Atopisk dermatit karaktäriseras beroende på ålder. Under spädbarnsfasen (0-2 år) sitter eksemen främst i ansiktet, på kinder och längst armar och bens sträcksidor. Under barnfasen (2-12 år) har eksemen istället … Fortsätter
pollen nysa
Astma och allergi
Varannan svensk är drabbad – och svåra allergier fortsätter att öka
Allergisjukdomarna påverkar hundratusentals människor varje dag, i hela samhället.