synnedsättning
Sponsrad
Unga med synnedsättning har rätt till ett självständigt och värdigt liv
För unga personer med synnedsättning är tillgång till ledsagning och färdtjänst ofta helt avgörande för en aktiv och självständig vardag. Riksorganisationen Unga med Synnedsättning är en intressepolitisk organisation för ungdomar i åldern 10 till 30 år. 2022 fokuserar de på den avgörande frågan om rätten till ett aktivt liv.  Visionen är att personer med synnedsättning … Fortsätter