Om Hälsoportalen - Hälsoportalen
Skip to main content

Om Hälsoportalen

Hälsoportalen är en satsning från Mediaplanet. Här samlas djupdykande artiklar, populärvetenskaplig information och inspirerande personporträtt med en gemensam nämnare, den svenska folkhälsan.

Tillsammans med ledande experter och influensers skapar vi reportage, artiklar och fallstudier som speglar den faktiska vardagen. Vår målsättning är att informera, utbilda och engagera våra läsare. Vi publicerar ett brett utbud av information, råd och nyheter till både allmänheten, politiker, beslutsfattare samt opinionsbildare – för att informera om hälsosamma livsstilsval och det senaste inom svensk hälsovård. Informationen som delas på Hälsoportalen är tänkt att stödja, inte ersätta, kontakten mellan en patient/besökare och dennas läkare.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill positionera ditt varumärke på Hälsoportalen.

Arvid Olofsson

Managing Director

redaktionen@mediaplanet.com  |   www.mediaplanet.com