Hem » nyheter » Ökad förflyttningskunskap gör medarbetare & vårdtagare till vinnare
Sponsrad

Antalet äldre i samhället ökar markant och äldreomsorgen står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Samtidigt utgör förflyttningar en betydelsefull och stor del av äldreomsorgens verksamhet. En av lösningarna på denna stora samhällsutmaning är att öka kunskapen om säkra och effektiva förflyttningar bland äldreomsorgens medarbetare. Det gör såväl medarbetarna som vårdtagarna till vinnare.

Många äldre människor med nedsatt rörlighet behöver hjälp med ett stort antal dagliga förflyttningar. Det kan handla om alltifrån att ta sig till toaletten till att vända sig i sängen eller att förflytta sig från liggande till sittande. I äldreomsorgen är förflyttningar en frekvent återkommande arbetsuppgift. Det är inte ovanligt att en undersköterska stödjer i upptill 90 förflyttningar under ett arbetspass.

–Förflyttningar är en mycket viktig arbetsinsats som undersköterskor i dagsläget inte rustas för i sin utbildning. Med utbildning i ämnet får undersköterskorna redskap att hantera utmanande förflyttningssituationer utan att riskera sin hälsa. Samtidigt får vårdtagarna rätt hjälp i rätt tid och på rätt sätt, säger Martin Gottfridsson, vd på HMC Sverige, ett kunskapscenter och utbildningsföretag som har arbetat med förflyttningskunskap i över 28 år.

Kan minska arbetsbelastningen med uppemot 70 procent

Genom att utbilda äldreomsorgens medarbetare i förflyttningskunskap och i hur man använder hjälpmedel på ett säkert sätt förbättras arbetsmiljön. Arbetet blir mindre tungt och sliter mindre på kroppen. HMC Sverige har genomfört mätningar som visar att personalens fysiska arbetsbelastning kan minska med uppemot 70 procent med rätt kompetens, hjälpmedel och med viss medverkan från vårdtagaren.

– Ytterligare en fördel med att utbilda äldreomsorgens medarbetare i förflyttningskunskap är att det ger personalen möjlighet att självständigt genomföra förflyttningar som tidigare krävt två personer. Det frigör värdefulla resurser, säger Martin Gottfridsson.

Medarbetare med en gedigen förflyttningskompetens gynnar även vårdtagarna. Genom att aktivt involvera och tillvarata vårdtagarnas egna resurser i samband med förflyttningarna ökar kvaliteten på mötet mellan exempelvis undersköterska och vårdtagare.

Främjar vårdtagarnas egenkontroll, självkänsla och självständighet

Martin Gottfridssons vision är att äldreomsorgen i hela Sverige bör införa obligatorisk utbildning i förflyttning- och hjälpmedelskunskap. Det handlar om att kartlägga vårdtagarens resurser och därefter skräddarsy förflyttningar och använda hjälpmedel utifrån varje individs förutsättningar.

–När vårdtagarna får nyttja sina resurser och görs delaktiga i sina egna förflyttningar främjas deras egenkontroll, självkänsla och självständighet. Vårdtagarna bibehåller, eller kanske till och med förbättrar, sina funktioner och resurser. Dessutom stärks känslan av värdighet och respekt i samband med de dagliga förflyttningarna. Samtidigt minskar risken för vårdskador samt överbelastning och arbetsrelaterade skador för personalen, säger han.

VI ÄR HMC

Vårt mål är utbildningar som främjar rörelse och funktion, oavsett variation, för att förbättra vardagen och arbetslivet för patienter och vårdpersonal.

Nästa artikel