Hem » nyheter » Viktigt att bygga rätt inom vård och omsorg
Sponsrad

Att sprida kunskap om hur man bygger välfungerande vårdmiljöer är viktigt, både nu och för framtiden.

Forum Vårdbyggnad arbetar aktivt för att samla och sprida kunskap om betydelsen av rätt vårdmiljö. Föreningen består av medlemmar från både regioner, arkitektkontor, fastighetsutvecklare, privatpersoner, samt ett fåtal av Sveriges kommuner.

– Vi vill att ännu fler kommuner uppmärksammar hur viktigt det är med en bra vårdmiljö, säger Jens Axelsson, Arkitekt och styrelseledamot i Forum Vårdbyggnads styrelse.

Goda förutsättningar krävs för bra vård

– För att lyckas bygga bra miljöer inom vården måste beställare och Arkitekt ha ett nära samarbete. Att ständigt vidareutveckla koncept skapar i slutändan goda förutsättning för bra vård, menar Marie Larsson, ordförande i Forum Vårdbyggnad.

– Det är viktigt med både välfungerande och vackra lokaler, att boendemiljön underlättar vården och samtidig upplevs som den boendes hem.

Ett exempel på hur på hur vård- och omsorgsboende kan kännas som hemma är hur de gemensamma köken utformas.

– På de flesta boenden bygger man slutna kök av hygien- och säkerhetsskäl. De tre senaste vinnarna av Vårdbyggnadspriset har alla, tillsammans med de olika huvudmännen, byggt öppna kök som lever upp till kraven och samtidigt möjliggör en inkluderande miljö för de boende, berättar Marie Larsson.

Vårdbyggnadspriset väcker intresse

Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut Vårdbyggnadspriset totalt sex gånger. Priset uppmärksammar exempel på bra arkitektur i kombination med innovativa lösningar och goda processer för byggnation inom vård och omsorg. Av de bidrag som skickas in väljer en jury bestående av representanter från branschen ut de nominerade.

– Just innovation är avgörande för att bli nominerad, och att både vårdtagaren och vårdgivarens behov står i fokus. Men även hållbarhet och en god byggnadsprocess är viktigt, förklarar Jens Axelsson.

– Det finns en bra allmänkännedom om priset, särskilt hos arkitektkontor, men däremot behöver kommuner informeras om att priset finns, då den här typen av byggnader inte lyfts tillräckligt mycket, säger Morgan Andersson, utvecklingsledare FoU på Stadsfastigheter och styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad.

Kompetensen saknas hos kommunerna

Forum Vårdbyggnad vill vara en mötesplats som både informerar och utbildar kommuner att bygga rätt.

– Många kommuner kämpar med att bygga boende med hög kvalitet inom vård och omsorg, men det saknas ibland kompetens, särskilt i mindre kommuner. Därför är det viktigt för oss att visa på bra exempel, att det finns bra lösningar när man bygger nya lokaler. Och om kommuner vill få mer information och kunskap inom området går det självklart bra att vända sig till oss på Forum vårdbyggnad, säger Marie Larsson avslutningsvis.

Nästa artikel