Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Specialistundersköterskor gör skillnad
En specialistutbildad undersköterska förändrar livet för patienter och sparar även pengar för vårdinrättningar och kommun. Behovet av kompetensutveckling och karriärvägar inom yrket är enormt eftersom befolkningen lever allt längre och med flera kroniska sjukdomar. Äldrevården måste förändras Andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Det innebär att antalet personer med multipla sjukdomar … Fortsätter
Kvinnokroppen
En innovation skapar värde först när den används
Läran om människokroppen har genom historiens gång utvecklats enormt. Kunskapen har lett till insikter om hur sjukdomar uppstår och hur man kan upptäcka, bota eller lindra dessa på olika sätt. Utvecklingen går i en rasande takt och idag övervinner vi sjukdomar som för bara ett halvt sekel sedan varit en dödsdom. Många kvinnoliv kunde räddas … Fortsätter
Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Specialistundersköterskor gör skillnad
En specialistutbildad undersköterska förändrar livet för patienter och sparar även pengar för vårdinrättningar och kommun. Behovet av kompetensutveckling och karriärvägar inom yrket är enormt eftersom befolkningen lever allt längre och med flera kroniska sjukdomar. Äldrevården måste förändras Andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Det innebär att antalet personer med multipla sjukdomar … Fortsätter