Hjärt- och lunghälsa
En sämre hjärtlung-vård under pandemin
Under pandemin sökte betydligt färre personer med hjärt- och lungsjukdom livsviktig vård. Minskad social kontakt och fysisk aktivitet gjorde också att deras liv förändrades drastiskt.  Under pandemin har väldigt många människor med hjärt-och lungsjukdom avstått vård och varken besökt läkare eller gått på uppföljningssamtal. Kosten har försämrats, stillasittandet ökat och det sociala har blivit eftersatt. … Fortsätter
PAH och CTEPH
PAH och CTEPH
PAH och CTEPH två sällsynta sjukdomar som påverkar lungornas blodkärl
PAH Sverige är en riksförening för personer som lever med PAH eller CTEPH. Två sällsynta och allvarliga sjukdomar som medför att blodets passage genom lungornas blodkärl försvåras vilket leder till ett ökat blodtryck i lungkretsloppet och belastar hjärtat. Vanliga symptom är upplevd försämrad kondition och andnöd vid fysisk ansträngning. Drygt 800 personer i Sverige har … Fortsätter