Förstärk Sveriges Äldreomsorg
Sökes: specialister inom äldrevård
En allt äldre befolkning behöver ökade satsningar på specialistkunskap inom äldrevård. Det handlar om att investera i framtiden.  Att det svenska välfärdssamhället dagligen utstår stora prövningar är för många ett känt faktum. Det rapporteras ofta om brist på personal och om behovet av kompetensutveckling samtidigt som också vårdbehovet förändras i vår befolkning. Ett område som … Fortsätter
Psykologi
Vill du bli en terapeut som kan vända svårigheter till möjligheter?
SIEP använder moderna lösningar för utbildning och genomför bland annat vissa utbildningar online inom modern evidensbaserad psykologi. – Det är ett sätt att göra kompetenshöjning mer tillgängligt, förklarar Joanne Dahl som är psykolog, psykoterapeut och professor emerita på SIEP. Under sina 50 yrkesverksamma år har hon arbetat kliniskt och mött många människor som genomgått svåra … Fortsätter
Diabetes
När ska man stoppa diabetespandemin?
Vem bryr sig om diabetes när världen hotas av coronapandemin?! Länder har stängt ner, undantagstillstånd har införts och ekonomier har kollapsat. Är det konstigt när 800 000 har dött i världen?! Men det är faktiskt inte fler än antalet som begår självmord under ett år och bara två procent av de 55 miljoner som dör ett … Fortsätter