Hem » nyheter » Barns allt sämre syn måste uppmärksammas
Sponsrad

Enligt WHO ökar närsyntheten kraftigt, vilket på sikt kan ge besvärliga ögonsjukdomar. Men det går att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn och unga. Det behöver föräldrar och skola vara uppmärksamma på och känna till, menar Nordiska myopikontrollförbundet som fungerar som en länk mellan forskning och optikbranschen.

Det är när man är ung som närsynthet, så kallad myopi, ofta debuterar och synen försämras i takt med att ögat växer. Ögats längd ökar och näthinnan kan då försvagas, vilket senare i livet kan leda till komplikationer. Det behöver däremot inte bli så, menar Johan Ryberg, leg. optiker och en av initiativtagarna till Nordiska Myopikontrollförbundet som tillsammans med ett nätverk av optiker, ögonläkare och forskare vill sprida vetenskaplig information för att bromsa och förhindra syn- och ögonproblem orsakade av myopi.

Johan Ryberg
Leg. optiker & initiativtagare till Nordiska Myopikontrollförbundet

– Det finns behandlingsmetoder för att bromsa närsynthet och den informationen behöver nå ut till alla i samhället. Vår förening är oberoende och icke-kommersiell och verkar för att kvalitetssäkra behandlingsmetoder och sprida kunskap om närsynthetsbehandling.

Erbjud behandling till alla närsynta barn

För att kunna korrigera ett synfel och bromsa utvecklingen av närsynthet är det viktigt att barnets syn undersöks regelbundet. Dessutom, menar Johan Ryberg, är det långt ifrån alla optiker som informerar om att det finns behandlingsmetoder.

– För det första behöver barn göra ögonkontroller hos en optiker varje år, framför allt om man har föräldrar som är närsynta. För det andra bör myopibehandling bli en naturlig del i optikers dagliga verksamhet, så att alla barn får information om och erbjuds behandling.

Specialframtagna linser och glasögon

Det finns tre olika behandlingsalternativ som är kvalitetssäkrade av Nordiska myopikontrollförbundet. Antingen kan man använda specialframtagna glas som fungerar för dem som vill använda glasögon. Eller så finns det mjuka dagslinser som bromsar utvecklingen av närsynthet. Det tredje alternativet är nattlinser som tillfälligt formar om ögats hornhinna så att man ser bra på dagen, utan linser eller glasögon.

– Dessa produkter har genomgått studier med goda resultat, de är CE-märkta och säkra för barn. Kan man i tidig ålder bromsa utvecklingen så att närsyntheten inte blir så kraftig, kommer barnens vardag bli enklare och en mängd ögon- och synproblem kan på lång sikt kraftigt minska.

Subventionera myopibehandling

Att tidigt upptäcka synfel minskar risken för ögonsjukdomar senare i livet, vilket enligt Johan Ryberg skulle gynna samhället på sikt.

– Om alla barn som blir närsynta erbjuds behandling skulle sjukvården troligen spara stora belopp i framtiden. Det är också högst rimligt att behandling som bromsar närsynthet bör subventioneras av staten, för det ska inte vara en klass-fråga om vem som har råd eller inte.

Nästa artikel