Skip to main content
Hem » nyheter » Barns hälsa ska vara en självklarhet
Barnhälsa

Barns hälsa ska vara en självklarhet

I samarbete med: Generation Pep
I samarbete med: Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 och arbetar för barn- och ungas hälsa. Initiativtagare är Kronprinsessparet.

Rapport med fokus på ekonomi och hälsovanor

Forskare och samhällsaktörer står bakom organisationen som precis släppt sin sjätte rapport om barn- och ungas hälsa. Fokus i årets rapport är hur ekonomi påverkar barn- och ungas hälsa.

– I familjer med lägre inkomst finns inte alltid möjligheten att kunna ge sina barn en näringsrik och varierad kost. Oftast har dessa barn även en mindre aktiv fritid. Och det handlar ofta inte om val, utan om ekonomiska förutsättningar, och strukturella hinder, menar Carolina Klüft, Verksamhetschef på Generation Pep.

För varje barn som inte får en hälsosam start i livet förlorar Sverige som nation den kraft vi behöver i framtiden.

Carolina Klüft

Rättigheter enligt barnkonventionen

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att växa och utvecklas under förhållanden som främjar deras hälsa.

– Tyvärr finns det en hälsoklyfta i samhället som vi måste göra någonting åt. Att se sina föräldrar ständigt kämpa med ekonomin är något som påverkar barnens psykiska hälsa negativt. Sunda och osunda levnadsvanor skapas ofta tidigt i livet, men vi måste se till att samhället säkerställer att alla har ekonomiska möjligheter att välja rätt, menar Carolina Klüft.

Det här är ett strukturellt problem som kräver strukturella åtgärder.

Carolina Klüft

Vill skapa opinion och påverka

Enligt rapporten är det exempelvis bara två av tio som rör på sig i den utsträckning de behöver enligt rekommendationer från folkhälsomyndigheten.

– Det påverkar hela samhället om barn får en ohälsosam start i livet. Risken ökar för en rad sjukdomar och det ger även andra negativa effekter när den fysiska hälsan försämras.

– Försvarsmakten kom ut med en debattartikel där de skrev om det svåra i att hitta personer med tillräckligt god fysik för att klara inträdesprovet. Även andra yrken som exempelvis polis och brandman påverkas av en negativ hälsoutveckling.

– Den här frågan är viktig för oss alla, både som individer och för samhället i stort. Vi står inför stora utmaningar, men vi hoppas att rapporten ska lyfta frågan, kunna påverka och leda till förändring, avslutar Carolina Klüft.

För dem som behöver ekonomiskt stöd till en mer aktiv fritid finns organisationen Majblomman där föräldrar kan ansöka om bidrag till exempelvis en ny vinterjacka eller hjälp att betala avgiften till en fritidsaktivitet. Fritidsbanken är en annan resurs där du som förälder kan låna fritidsutrustning som exempelvis ridhjälm eller skidutrustning i två veckor utan kostnad.

Next article