Hem » Folkhälsa » Tidig diagnos och behandling minskar riskerna vid kronisk njursjukdom (CKD)
Sponsrad

Kollanjurarna vill få fler att uppmärksamma ett par ofta bortglömda organ.
Artikeln har tagits fram i ett samarbete mellan AstraZeneca och Njurförbundet.

Var 10:e svensk lever med kronisk njursjukdom (CKD, chronic kidney disease). De flesta utan att veta om det. Sjukdomen innebär att njurarnas funktion gradvis försämras och kan i senare stadier medföra behov av dialys eller transplantation. I syfte att informera om vikten av tidig upptäckt och behandling har AstraZeneca i samarbete med Njurförbundet, tagit fram kampanjen kollanjurarna.nu

Då symtomen vid kronisk njursjukdom till en början är få, utvecklas sjukdomen ofta i det tysta. Det stillsamma förloppet gör att de flesta som drabbas inte känner av några symtom under sjukdomens tidiga stadier. Många kan därför leva med sjukdomen under lång tid utan att den upptäcks.

Med kampanjen Kollanjurarna.nu vill AstraZeneca och Njurförbundet öka kännedomen om sjukdomen och lyfta vikten av årlig kontroll för de personer som löper ökad risk att drabbas.

Högt blodtryck, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom kan öka risken

– Njurarnas funktion minskar med åldern, vilket är helt normalt. Hos en äldre person utan andra tecken på någon specifik njursjukdom behöver en måttligt nedsatt njurfunktion inte alltid behandlas. Hos personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan dock risken för att utveckla kronisk njursjukdom öka, oavsett ålder. Om man lever med någon av dessa sjukdomar är det därför viktigt med regelbundna kontroller av njurfunktionen, säger Jenny Ahlquist, kampanjansvarig på AstraZeneca.

Vikten av årlig kontroll

I det Nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom bör personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom genomgå en årlig kontroll i syfte att hitta tidiga tecken på kronisk njursjukdom. Kontrollen består av ett blod- och urinprov. En kontroll som inom en snar framtid även kommer att kunna utföras i hemmet.

Förtjänar större uppmärksamhet

– Trots sin livsviktiga funktion för att rena blodet, reglera blodtryck, salt- och vätskebalans, tillverka röda blodkroppar och olika hormoner, gör njurarna inte alltid så mycket väsen av sig. Med kampanjen Kollanjurarna vill vi få personer i allmänhet och utsatta riskgrupper i synnerhet, att ägna sina njurar lite välförtjänt uppmärksamhet, avslutar Sara Norman, verksamhetschef på Njurförbundet.

SE-14133-06-23-CVRM

Nästa artikel