Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Jag får tungt med andningen under pollensäsong – är det astma?
Sponsrad

Vad är vanliga tecken på pollenallergi och astma?

Typiska tecken på pollenallergi är att det rinnande näsa och nästäppa, nysningar, röda och kliande ögon och att man känner sig extra trött. Det kan med andra ord vara ganska likt en vanlig förkylning – däremot har man sällan feber eller ont i halsen vid allergiska besvär. Om du även upplever besvär som pipande och tung andning, långvarig hosta eller att du inte orkar lite mycket vid träning eller ansträngning utomhus kan du även ha astma.

Varför påverkas min astma av pollen?

Astma är en inflammation i luftrören som påverkas av olika faktorer. Om du får astma av pollen så är det just pollen som dina luftrör är känsliga mot. När du är ute och kommer i kontakt med pollen ökar inflammationen och du får typiska astmabesvär.

Vad ska man göra om man misstänker att man har astmasymtom av pollen?

Traditionellt har astma diagnostiserats genom spirometri kombinerat med bronkdilatationstest. Men nu, enligt Läkemedelsverkets nya riktlinjer, betonas vikten av en mer omfattande diagnostik. Istället för att förlita sig enbart på enstaka test, rekommenderas att noggrant övervaka lungfunktion över tid. Genom PEF-mätningar, loggade över två veckor, erhålls en mer nyanserad bild över patientens lungstatus.

Med AsthmaTuner kan man göra en ordentlig utredning av sin astma genom att ha en egen trådlös spirometer med tillhörande mobilapplikation, samt ett webbgränssnitt som möjliggör för vårdpersonal att ta del av den information som man registrerar. På detta sätt kan man testa sin lungfunktion i hemmet eller när man känner av besvär av triggers som pollen och man kan tydligt se hur lungfunktionen påverkas.

Hur fungerar AsthmaTuner om man i stället redan har astmadiagnos redan bekräftad och har besvär av pollen?

Om man har en astmadiagnos ska man som astmatiker ha en egen skriftlig behandlingsplan av sin vårdgivare. Detta är till så att man ska veta hur man ska behandla sig kontinuerligt men också när man utsätts för ytterligare triggers som pollen till exempel.

Såhär fungerar AsthmaTuner:

  • Samtliga astmatiker får en egen skriftlig behandlingsplan av sin vårdgivare.
  • Man gör ett enkelt lungfunktionstest i AsthmaTuner-appen och svarar på symtom och utifrån det får veta hur man mår i sin astma och får en individanpassad behandlingsrekommendation.
  • Astmatiker kan kallas utifrån hur de mår i sin astma och får  uppföljning inom rätt tid.
  • Spirometri kan göras från hemmet – när de har symtom utan att riskera att smitta andra

Gör AsthmaTuner någon skillnad?

En rapport från region Jönköping visar att patienternas hälsotillstånd förbättras avsevärt med ökad AKT-poäng och förbättrad lungfunktion (18%) när de får korrekt behandling och uppföljning med AsthmaTuner. Dessutom har antalet både planerade och oplanerade klinikbesök minskat med 30%.

Vad händer om jag inte tar medicin fast jag har astma?

Anledningen till att det är viktigt att utreda astma om man misstänker det, är för att få en korrekt behandling så att man mår bättre och slipper jobbiga astmaattacker. Syftet med astmabehandling är att man kan prestera bättre i till exempel träning men framför allt för att kunna ta medicin förebyggande så att man inte behöver begränsas av sin astma i vardagen. De som har en obehandlad har större sjukfrånvaro. Dessutom är det direkt skadligt att gå en längre period med obehandlad astma då det gör att luftrören är konstant lite inflammerade och sammandragna vilket i sin tur kan ge mera besvär på sikt.

Boka en astmautredning

Om du har besvär av antingen andningsbesvär, väsande andning, smärta i bröstet eller hosta som är ofta återkommande ska du boka en utredning. Vid allergisk astma reagerar man ofta när man utsätts för något man är allergisk mot, som pollen eller pälsdjur. En icke-allergisk astma kan ha andra triggers som fysisk aktivitet eller kall luft. Oavsett är det viktigt att göra en ordentlig utredning för att veta om man behöver medicinering. AsthmaTuner samarbetar med flera olika regioner, barnmottagningar och vårdcentraler så ta kontakt med din vårdgivare och be om en ordentlig utredning. Gå gärna in på AsthmaTuners hemsida för att hitta rätt klinik för dig.

Next article