Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Fem ingredienser för en bättre hjärthälsa
Hjärt- och lunghälsa

Fem ingredienser för en bättre hjärthälsa

Foto: Shutterstock

Fler än 500 miljoner människor lever med en hjärt-kärlsjukdom (CVD), och fler än 18 miljoner dör av det varje år. Kardiologin fortsätter sin utveckling med förbättrad diagnostik som bildbehandling, genetik, biomarkörer, nya behandlingar och verktyg för att öppna artärer eller reglera hjärtrytmen. Det finns många tillvägagångsätt för en bättre hjärthälsa, inklusive dessa fem: 

1. Var uppmärksam

Riskerna för försämrad hjärthälsa är höga kolesterol-nivåer; en annan är hypertension eller högt blodtryck som drabbar mer än 1,3 miljarder människor världen över. Förutom tillgängliga mediciner kan viktkontroll, minskat saltintag, bortval av livsmedel med transfetter, fysisk aktivitet och undvikande av skadlig användning av alkohol minska dessa risker. Olika symtom kan signalera hjärtproblem och dessa är inte alltid bröstsmärtor och matsmältningsbesvär. Kvinnor kan till exempel uppleva smärta i käken, armar och axlar, illamående, trötthet och yrsel, bland annat.  

2. Bli screenad

När policyer och program uppmuntrar tillgängliga och prisvärda tester och screening, har fler människor en bättre chans att känna till och hantera sina risker. Tidig screening för högt blodtryck med början vid 18 års ålder kan upprepas regelbundet och särskilt för de som löper störst risk. Screening kan också göras på arbetsplatser, skolor och apotek.  

Borjana Pervan

Director of Strategy & Communications, World Heart Federation

Foto: World Heart Federation

3. Anpassa livsstilen 

Tobak, skadlig alkohol-konsumtion och stress hotar din hjärthälsa eller förvärrar befintliga hjärtsjukdomar. En hälsosam kost och regelbunden, till och med måttlig, motion är höga prioriteringar för att förebygga hjärtsjukdomar; så även sluta röka och minska alkoholkonsumtionen.  

4. Följ behandlingen

Patienternas välbefinnande och hälsoutsikter innebär att man håller sig till behandlingsplaner, men att följa medicinering kan ibland vara ett av de mest utmanande målen. Med växande digitala hälsoinsatser (DHI:er) är påminnelser via textmeddelanden bland de mest grundläggande verktygen. ”Digital läskunnighet” bland patienter och kliniker är en möjlighet att öka insatserna inom utbildning och träning.  

5. Anslut 

DHI:er från mobilappar (mHealth), telehälso-konsultationer och bärbara enheter kan utöka tillgången till hälsovård och minska kardiovaskulär dödlighet, sjukdomar och funktionshinder. Tillgång till digitala verktyg måste också vara en prioritet för världens mest utsatta samhällen. Kopplingen är också mellanmänsklig: god relation mellan patient och deras medicinska vårdgivare hjälper patientens hälsoresa. Samhällsgrupper, rådgivning och annan uppsökande verksamhet främjar en stödjande miljö för gynnsammare resultat och livskvalitet.  

Upp till 80 procent av hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas, men många människor, och de mest utsatta, är fortfarande mottagliga. World Heart Observatory, som lanserades med stöd av Novartis Foundation, är en unik portal som visar prevalensen, partnerskapen och möjligheterna att möta utmaningen med kardiovaskulär hälsa. World Heart Vision 2030 lägger fram fyra vägar för att göra vården tillgänglig, rättvis och prisvärd. Att investera i hälsa leder till långsiktiga besparingar, förbättrade liv och mer blomstrande samhällen.  

Detta är en översatt version, läs orignaltexten från World Heart Federation här: world-heart-federation.org/news 

Next article