Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Regelbunden HLR-träning ökar tryggheten
Sponsrad

Hjärt- och lungräddning, HLR, är en nödvändig och mycket användbar kompetens som räddar liv. Regelbunden träning i HLR krävs för att veta hur man ska agera i skarpt läge.

Trots att hjärtstopp kan inträffa var som helst, när som helst och bland människor i alla åldrar tränar alltför få HLR regelbundet. Det gäller såväl sjukvårdspersonal och blåljuspersonal som allmänheten. 2020 överlevde 1458 svenskar som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp utanför sjukhusmiljö tack vare HLR, enligt Hjärtstoppsregistret. Det är ett tydligt bevis på att regelbunden HLR-träning verkligen räddar liv.

Sjukvårdspersonal behöver fler träningstillfällen

−Sjukvårdspersonal, samt personal inom exempelvis räddningstjänst och polis övar enligt nuvarande regelverk oftast HLR med scenarioträning en eller två gånger per år, vilket är jättebra. Men för att kunskap och handgrepp verkligen ska fastna i muskelminnet bör själva färdigheterna i HLR tränas flera gånger om året och att man tränar på dockor som ger feedback på prestationen. Privatpersoner utbildas ofta i HLR en enda gång under hela sin livstid, vilket förstås är alltför lite. Alternativ om man vill repetera sina kunskaper kan exempelvis göras via Svenska HLR-Rådets webbutbildningar, säger Johan Persson, regionansvarig på Laerdal Medical, tillverkare av produkter för HLR-träning.

Johan Persson

Specialistutbildad sjuksköterska, Regionansvarig, Laerdal Medical

Foto: John Sigurd Tolo

Våga agera i en kritisk situation

Var femte år uppdateras riktlinjerna för omhändertagande vid hjärtstopp, inklusive hjärt- och lungräddning, baserat på den senaste forskningen på området. Riktlinjerna ligger till grund för HLR-utbildningar på såväl professionell nivå som på lekmannanivå.


Hans budskap till den som befinner sig nära en person som drabbats av hjärtstopp är att våga agera. Våga gå fram till personen och börja göra HLR. Många vågar inte gå fram och göra något konkret eftersom de känner sig osäkra och är rädda att göra fel.


−Idag tar det i genomsnitt 12 minuter för en ambulans att komma fram till patienten i samband med ett hjärtstopp. Det är lång tid i det här sammanhanget eftersom personens förutsättningar att överleva hjärtstoppet väsentligt minskar för varje minut som går. Den som påbörjar HLR gör med andra ord verkligen en livsviktig insats, säger Johan Persson.

Next article