Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » KOL hos aldrig-rökare är vanligare än många tror
Hjärt- och lunghälsa

KOL hos aldrig-rökare är vanligare än många tror

Foto: Shutterstock

Cirka 10 procent av den vuxna befolkningen har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), vilket motsvarar 500 000-700 000 människor i Sverige. Cirka 20 procent av dessa patienter har aldrig rökt. KOL är förknippat med cigarettrökning, men sjukdomen kan bland annat utvecklas hos människor som under en längre tid andas in damm, gaser och partiklar.

Ytterligare en riskfaktor för att utveckla KOL finns hos personer som är för tidigt födda. Lungan utvecklas sent under graviditeten och bland prematurt födda är lungan fortfarande relativt omogen. Passiv rökning och ärftliga orsaker är andra exempel på riskfaktorer för att utveckla KOL bland aldrig-rökare. Personer som haft astma i unga år löper också en viss ökad risk att drabbas av KOL som vuxen.

Regelbundna spirometriunder-sökningar för personer i riskgrupp

–Eftersom samtliga läkemedelsstudier som gjorts på KOL-patienter har genomförts på patienter som röker eller har rökt så finns det ingen evidens för hur KOL-patienter som aldrig rökt ska behandlas. Det behövs mer forskning på det här området, säger Magnus Sköld.

Magnus Skiöld

Professor i lungmedicin, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Foto: Privat

Han anser att sjukvården bör genomföra regelbundna spirometriundersökningar på individer som är prematurt födda och har fått syrgas under neonatalperioden. Även individer som under längre perioder inandats damm, rök och gaser bör undersökas med spirometri, säger Magnus Sköld, överläkare och professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Han forskar på förekomsten av KOL hos ickerökare, med syftet att öka kunskapen om KOL i denna grupp.

Kartlägger KOL hos ickerökare

Magnus Sköld leder för närvarande två forskningsprojekt med fokus på KOL hos personer som aldrig rökt.

–Vi har undersökt unga vuxna som haft lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi som nyfödda, vilket innebär att de är för tidigt födda och har behandlats med syrgas. Många av dessa individer utvecklar tidiga tecken på KOL redan i 20-årsåldern. I vår andra studie analyserar vi vuxna KOL-patienter som aldrig rökt. Patienterna rekryteras från den stora SCAPIS-studien och kommer från sex olika universitetssjukhus runtom i landet. Ambitionen är att kartlägga förekomsten av KOL bland individer som aldrig rökt. Vi undersöker även om dessa individer har andra sjukdomar och om förekomsten av sjukdomen skiljer sig åt mellan män och kvinnor, säger han.

Next article