Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Små problem blir lätt stora
Sponsrad

Med en frisk mun står du bättre rustad och med bättre motståndskraft mot andra sjukdomar. 

Att munnens hälsa kan orsaka andra sjukdomar har fått allt större intresse. Kopplingen mellan tandhälsa och allmänhälsa har lyfts fram i flera studier på sista tiden. Vanliga infektionssjukdomar och allmänsjukdomar såsom lunginflammation, diabetes, hjärt- och kärlproblem och inte minst en ökad infektionskänslighet kan länkas till eller förvärras av tandlossning.

Ta hand om din hälsa och din tandhälsa

Som del av att förbättra din allmänhälsa kan du starta med att förbättra din tandhälsa. Tandvården använder ofta begreppet 2*2*2. Att borsta tänderna med två centimeter tandkräm, två gånger om dagen, i två minuter. Vet du om det finns fler sätta att förbättra just din tandhälsa? När besökte du din tandläkare senast? Tillsammans med tandvårdspersonalen kan du arbeta fram en plan, en förbättringsplan för din munhälsa. Oavsett din ålder.

Tandvården måste ha en viktig roll när Sveriges äldreomsorg rustas för framtiden! 

Äldre är en sårbar grupp som ofta hamnar utanför de befintliga stöden för mun- och tandvård. Långa resvägar och väntetider samt bristande kunskaper och förutsättningar att säkerställa en god munhälsa för den som är äldre försvårar den viktiga kontinuerliga kontakten med tandvården. Många år av kontinuerliga besök hos tandläkaren riskeras när man flyttar till ett särskilt boende eller får andra insatser. Det kan få allvarliga effekter för möjligheten att tugga och ge motstånd mot andra infektioner. En mycket negativ konsekvens för såväl individ som samhälle!

Alla ska ha nära till en tandläkare!

Vi har också uppmärksammat ökningen av karies hos barn i socioekonomiskt utsatta områden. Det är oerhört viktigt att inte tandvården glöms bort. Vi har erfarenhet av den tid då Sverige inte hade regelbundna tandvårdsbesök annat än vid akuta besvär som medförde att många gick med trasiga tänder och tandluckor. Vi har kommit långt sedan dess och arbetet med att bevara den positionen måste göras tillsammans! Alla måste idag ha möjlighet att underhålla sin tandhälsa oavsett var i landet man bor.

I Sverige är de allra flesta mycket nöjda med sin tandvård (källa patientnöjdhetsindex). Att arbeta förebyggande och långsiktigt är ett tydligt kännetecken för tandvård, i synnerhet svensk tandvård. Det är ett förhållningssätt som många vårdprofessioner arbetar för att uppnå.

Samtidigt som vi hanterar de dagliga utmaningarna av covid-19 behöver vi lyfta blicken och planera för att möta möjliga framtida scenarier som konsekvenser av vårt agerande i dag.

Små problem med tandhälsan kan på sikt bli till stora problem för allmänhälsan. God livskvalitet börjar i munnen. Tänk hälsa, tänk tandvård!

Next article