Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Att öva HLR regelbundet ger fler räddade liv
Sponsrad

Hjärt- och lungräddning, HLR, är en nödvändig och mycket användbar kompetens som verkligen räddar liv. Samtidigt kräver det regelbunden träning för att agera rätt när man hamnar i skarpt läge.

−Ju fler personer i samhället som kan HLR, desto fler liv kan vi rädda. Oförutsedda hjärtstopp kan inträffa var som helst och när som helst, bland människor i alla åldrar. Det är därför viktigt att så många som möjligt går HLR-utbildningen och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper, säger Joakim Pihl, HLR-Gruppens grundare.

Joakim Pihl

Grundare, HLR-Gruppen

Han rekommenderar att man förnyar sina kunskaper via en repetitionsutbildning varje år, alternativt går en ny HLR utbildning vartannat år.

Våga använda dina HLR-kunskaper vid skarpt läge

−Mitt viktigaste budskap till den som befinner sig nära en person som blivit drabbad av hjärtstopp är att agera. Det enda felet man kan göra vid skarpt läge är att inte göra något alls, all hjälp är bättre än ingen hjälp. Många är rädda för att göra fel, om du inte kommer ihåg exakt vad du ska göra ifrån utbildningen, så är det ändå bättre än att inte göra något. Snittiden är 17 minuter för en ambulans i att komma fram till patienten i samband med ett hjärtstopp. Det är lång tid med tanke på att möjligheten att överleva ett hjärtstopp minskar med 10 procent för varje minut som går. Just därför är allmänhetens kunskaper så viktiga och avgörande, säger Joakim Pihl.

Var femte år uppdaterar man riktlinjerna för hur man bör genomföra en hjärt- och lungräddning, baserat på den senaste forskningen på området. Riktlinjerna ligger till grund för utbildningar på såväl professionell nivå som på lekmannanivå. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsplatser med fler än en medarbetare ha ett tillräckligt antal personer som kan första hjälpen, och utrustning för första hjälpen.

Det är en investering för ett företag att köpa in en hjärtstartare till verksamheten.

Nästa artikel