Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Viktigt att vara uppmärksam på kvinnors symtom vid hjärt-kärlsjukdom
Hjärt- och lunghälsa

Viktigt att vara uppmärksam på kvinnors symtom vid hjärt-kärlsjukdom

Karin Schenck Gustafsson, Professor i kardiologi & grundare av Centrum för genusmedicin Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet

Huvuddelen av den forskning som bedrivs inom hjärt- och kärlmedicin görs på män, även om könsfördelningen har blivit något jämnare på senare år.  Samtidigt kan kvinnors hjärt-kärlsjukdomar oftare vara annorlunda såsom symtom och biologi. För att förebygga hjärt-kärlsjukdomar är det otroligt viktigt att sjukvården har kompetens och förståelse för att det föreligger könsskillnader. 

Även om kompetensen i sjukvården har blivit något bättre och frågan har uppmärksammats mer på senare år är okunskapen om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar fortfarande stor, säger Karin Schenk Gustafsson, professor i kardiologi och grundare av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Hon har engagerat sig för kvinnohjärtat i drygt trettio år.  Engagemanget för kvinnor och hjärthälsa inleddes när hon var chef för Hjärtintensiven på Karolinska universitetssjukhuset. Drygt hälften av de hjärtinfarktpatienter hon mötte var kvinnor, men i läroböckerna rubricerade man hjärtinfarkt som ett tillstånd som i första hand drabbar män.

Kvinnor mer känsliga för riskfaktorer

Eftersom kvinnor och mäns biologi ser annorlunda ut varierar även symtomen vid hjärt- och kärlsjukdomar mellan könen.  Kvinnor får oftare hjärtproblem högre upp i åldrarna än män. Annorlunda symptom och biologi påverkas sannolikt av östrogen, serotoninnivåer, annorlunda immunsystem med mera. Kvinnor kan vara mer känsliga än män när det kommer till vanliga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som rökning, högt blodtryck, övervikt.

–Vanliga symtom vid hjärtinfarkt är en mycket stark smärta bakom bröstbenet som strålar ut i ryggen, halsen eller vänster arm och varar lika starkt. Nästan hälften av de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt får inte den typiska smärtan. Kvinnor kan känna sig andfådda och uppleva en allmän sjukdomskänsla i stället.

Det är otroligt viktigt att sjukvården är uppmärksam på att kvinnor och mäns symtom kan skilja sig åt.

Karin Schenck Gustafsson
Next article