Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Viktigt att vara uppmärksam på kvinnors symtom vid hjärt-kärlsjukdom
Hjärt- och lunghälsa

Viktigt att vara uppmärksam på kvinnors symtom vid hjärt-kärlsjukdom

Karin Schenck Gustafsson, Professor i kardiologi & grundare av Centrum för genusmedicin Karolinska Institutet. Foto: Karolinska institutet

Huvuddelen av den forskning som bedrivs inom hjärt- och kärlmedicin görs på män, även om könsfördelningen har blivit något jämnare på senare år.  Samtidigt kan kvinnors hjärt-kärlsjukdomar oftare vara annorlunda såsom symtom och biologi. För att förebygga hjärt-kärlsjukdomar är det otroligt viktigt att sjukvården har kompetens och förståelse för att det föreligger könsskillnader. 

Även om kompetensen i sjukvården har blivit något bättre och frågan har uppmärksammats mer på senare år är okunskapen om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar fortfarande stor, säger Karin Schenk Gustafsson, professor i kardiologi och grundare av Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet. Hon har engagerat sig för kvinnohjärtat i drygt trettio år.  Engagemanget för kvinnor och hjärthälsa inleddes när hon var chef för Hjärtintensiven på Karolinska universitetssjukhuset. Drygt hälften av de hjärtinfarktpatienter hon mötte var kvinnor, men i läroböckerna rubricerade man hjärtinfarkt som ett tillstånd som i första hand drabbar män.

Kvinnor mer känsliga för riskfaktorer

Eftersom kvinnor och mäns biologi ser annorlunda ut varierar även symtomen vid hjärt- och kärlsjukdomar mellan könen.  Kvinnor får oftare hjärtproblem högre upp i åldrarna än män. Annorlunda symptom och biologi påverkas sannolikt av östrogen, serotoninnivåer, annorlunda immunsystem med mera. Kvinnor kan vara mer känsliga än män när det kommer till vanliga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som rökning, högt blodtryck, övervikt.

–Vanliga symtom vid hjärtinfarkt är en mycket stark smärta bakom bröstbenet som strålar ut i ryggen, halsen eller vänster arm och varar lika starkt. Nästan hälften av de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt får inte den typiska smärtan. Kvinnor kan känna sig andfådda och uppleva en allmän sjukdomskänsla i stället.

Det är otroligt viktigt att sjukvården är uppmärksam på att kvinnor och mäns symtom kan skilja sig åt.

Karin Schenck Gustafsson
Nästa artikel
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Viktigt att vara uppmärksam på kvinnors symtom vid hjärt-kärlsjukdom
Sponsrad

Små problem blir lätt stora

Med en frisk mun står du bättre rustad och med bättre motståndskraft mot andra sjukdomar. 

Att munnens hälsa kan orsaka andra sjukdomar har fått allt större intresse. Kopplingen mellan tandhälsa och allmänhälsa har lyfts fram i flera studier på sista tiden. Vanliga infektionssjukdomar och allmänsjukdomar såsom lunginflammation, diabetes, hjärt- och kärlproblem och inte minst en ökad infektionskänslighet kan länkas till eller förvärras av tandlossning.

Ta hand om din hälsa och din tandhälsa

Som del av att förbättra din allmänhälsa kan du starta med att förbättra din tandhälsa. Tandvården använder ofta begreppet 2*2*2. Att borsta tänderna med två centimeter tandkräm, två gånger om dagen, i två minuter. Vet du om det finns fler sätta att förbättra just din tandhälsa? När besökte du din tandläkare senast? Tillsammans med tandvårdspersonalen kan du arbeta fram en plan, en förbättringsplan för din munhälsa. Oavsett din ålder.

Tandvården måste ha en viktig roll när Sveriges äldreomsorg rustas för framtiden! 

Äldre är en sårbar grupp som ofta hamnar utanför de befintliga stöden för mun- och tandvård. Långa resvägar och väntetider samt bristande kunskaper och förutsättningar att säkerställa en god munhälsa för den som är äldre försvårar den viktiga kontinuerliga kontakten med tandvården. Många år av kontinuerliga besök hos tandläkaren riskeras när man flyttar till ett särskilt boende eller får andra insatser. Det kan få allvarliga effekter för möjligheten att tugga och ge motstånd mot andra infektioner. En mycket negativ konsekvens för såväl individ som samhälle!

Alla ska ha nära till en tandläkare!

Vi har också uppmärksammat ökningen av karies hos barn i socioekonomiskt utsatta områden. Det är oerhört viktigt att inte tandvården glöms bort. Vi har erfarenhet av den tid då Sverige inte hade regelbundna tandvårdsbesök annat än vid akuta besvär som medförde att många gick med trasiga tänder och tandluckor. Vi har kommit långt sedan dess och arbetet med att bevara den positionen måste göras tillsammans! Alla måste idag ha möjlighet att underhålla sin tandhälsa oavsett var i landet man bor.

I Sverige är de allra flesta mycket nöjda med sin tandvård (källa patientnöjdhetsindex). Att arbeta förebyggande och långsiktigt är ett tydligt kännetecken för tandvård, i synnerhet svensk tandvård. Det är ett förhållningssätt som många vårdprofessioner arbetar för att uppnå.

Samtidigt som vi hanterar de dagliga utmaningarna av covid-19 behöver vi lyfta blicken och planera för att möta möjliga framtida scenarier som konsekvenser av vårt agerande i dag.

Små problem med tandhälsan kan på sikt bli till stora problem för allmänhälsan. God livskvalitet börjar i munnen. Tänk hälsa, tänk tandvård!

Nästa artikel