Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Tidig diagnos av PAH och CTEPH räddar liv
PAH och CTEPH

Tidig diagnos av PAH och CTEPH räddar liv

PAH och CTEPH
PAH och CTEPH
Foto: Shutterstock

PAH och CTEPH är två olika sjukdomar som skapar ett ökat tryck i lungornas blodkärl. Båda är sällsynta och ofta okända för allmänheten. Såväl kvinnor, män och barn, oavsett ålder och etnisk bakgrund, kan drabbas av PAH eller CTEPH.

Vad som initierar PAH är inte helt klarlagt men man vet att det sker en förändring som gör att kärlen i lungorna drar ihop sig, väggarna blir tjockare och mindre flexibla och på så sätt blir utrymmet inuti blodkärlen mindre. De smalare blodkärlen ökar motståndet och gör att blodet får svårare att nå ut i lungorna. Hjärtat överbelastas och kan med tiden ta skada.

PAH och CTEPH

Patrik Hassel

Ordförande
PAH-Föreningen

Foto: Privat

Symptomen utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år innan den som drabbats tar symtomen på allvar. De är ofta vaga och förväxlas lätt med andra hjärt- och lungsjukdomar som astma eller KOL. Vägen till att ställa rätt diagnos är därför varken lätt eller självklar och det händer att det tar flera år innan diagnos fastställs. Samtidigt vet vi att en tidig diagnos ökar förutsättningarna för en lyckad medicinsk behandling.

Oklar andfåddhet behöver utredas

Ett av våra viktigaste uppdrag som patientförening är att sprida kunskap om sjukdomarna. Om du drabbas av oklar andfåddhet och din läkare vid utredning inte kan finna en klar orsak, så kan det vara ett tecken på PAH eller CTEPH. Din läkare bör då överväga att kontakta någon av de specialistmottagningar för PAH och CTEPH som finns på Sveriges universitetssjukhus.

Nästa artikel