Skip to main content
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Coala Hjärtmonitor – ökar chansen att upptäcka dold hjärtsjukdom
Sponsrad

Förmaksflimmer är en folksjukdom som obehandlad kan leda till andra mycket allvarliga följdsjukdomar som stroke. Mörkertalet är stort, många förmaksflimmerpatienter har inga symptom och har därför ännu inte blivit diagnostiserade. Med hjälp av en Coala Hjärtmonitor kan patienten själv kontrollera sitt hjärta. Den ger också en unik möjlighet för patienten att vara engagerad i sin egen hjärthälsa och en möjlighet för vårdgivare att agera mer proaktivt vid tecken på arytmi. 

Egenmonitorering, där patienter med hjälp av digital teknik kan utföra mätningar där de befinner sig, är en viktig del i omställningen till en nära vård. Patienten blir delaktig i sin vård i hemmiljö, vilket ger ökad trygghet, kontroll och engagemang i den egna vårdprocessen. 

Medicinteknikbolaget Coala Life har utvecklat Coala Hjärtmonitor, som erbjuder ett helt nytt och enklare sätt att upptäcka arytmier som förmaksflimmer. 

– Coala Hjärtmonitor hjälper patienten att följa sitt hjärta, upptäcka förmaksflimmer och hitta tidiga tecken på andra hjärtsjukdomar. Samtliga EKG-mätningar sparas digitalt och kan enkelt följas upp av en läkare. Vi erbjuder patienter och sjukvården en enkel, tillförlitlig och användarvänlig mätutrustning. Den kräver inte några fysiska läkarbesök och ger läkaren möjlighet att enkelt utreda rytmrubbningar över tid på distans. Med en Coala hjärtmonitor kan fler diagnostiseras än med en traditionell utredning med bandspelar-EKG. Med tidig diagnos av förmaksflimmer kan man effektivt förebygga risken för stroke, säger Dan Pitulia, vd på Coala Life. 

Dan Pitulia

VD, Coala Life

Satsar stort i USA  

Coala Life satsar nu stort på USA- marknaden via ett breddat tjänsteutbud med utökat antal monitoreringstjänster för patienter med kronisk sjukdom. I USA lider mer än hälften av den vuxna befolkningen av en eller flera kroniska sjukdomar. Nästan 80 miljoner läkarbesök genomförs årligen relaterat till hjärtklappning, som kan vara en indikator på förmaksflimmer. Den potentiella marknaden för Coala Life är därmed mycket stor, säger Dan Pitulia.  

Rekommenderad för svenska vårdgivare  

Det svenska medicintekniska produktrådet (MTP) rekommenderar användning av Coala Heart Monitor inom alla svenska regioner för utredning av patienter med misstänkt förmaksflimmer.  

Next article