Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Acarix CADScor effektiviserar utredningen av bröstsmärtor
Sponsrad

Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de största bovarna i det överbelastade svenska vårdsystemet. Av de som lider av stabila bröstsmärtor blir mindre än 10% diagnostiserade med en hjärt- eller kärlssjukdom. I en strävan att effektivisera utredningen av bröstsmärtor och förkorta vårdköerna erbjuder Acarix en innovativ lösning.  

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa metoder för att effektivisera utredningen av bröstsmärtor. Med hjälp av CADScor®System, som utnyttjar avancerad AI-teknik och akustisk teknologi, är det möjligt att snabbt kunna utesluta att patienten lider av signifikant kranskärlssjukdom.

– Den här metoden kan användas som förstametod för att snabbt selektera bort en stor del av patienterna, säger Henrik Nilsson, nordisk försäljningschef på Acarix. 

utredningen av bröstsmärtor

Henrik Nilsson

Nordisk Försäljningschef
Acarix

Foto: Acarix

På endast tio minuter beräknar den icke-invasiva metoden en patientspecifik s.k. CAD-score som ger läkaren en indikation på om det finns misstanke om kranskärlssjukdom. Om patientens bröstsmärtor inte är kopplade till hjärtproblem kan vårdpersonalen därefter selektera bort patienten från vårdkedjan redan efter första besöket.    

Kortare vårdköer och större besparingar

Med anledning av coronapandemin, som har satt ännu större press på ett redan ansträngt vårdsystem, har Acarix noterat att fler sjukhus än tidigare letar efter nya metoder för att kunna förkorta vårdköerna.

Vårdköerna har växt under pandemin och vi ser ett intresse från många regioner i Sverige idag för vår teknologi, eftersom sjukhusen behöver en metod för att säkert och snabbt kunna selektera bort patienter från vårdköerna, säger Henrik Nilsson. 

Henrik Nilsson

CADScor® System hjälper inte bara till att förkorta vårdköerna: metoden sparar även betydande resurser för vården.

– Studier visar att det är möjligt att selektera bort upp till 50% av patienterna som inte behöver remitteras vidare. Detta innebär stora fördelar i form av kostnadsbesparingar för vården och färre onödiga undersökningar för patienterna, säger Henrik Nilsson. 

Framtidens teknologi

De senaste åren har den innovativa metoden från Acarix visat lovande resultat. En oberoende studie utförd av hälsoekonomer i Storbritannien kom fram till att implementeringen av CADScor sparar 93 miljoner GBP per år, samtidigt som metoden också medför fler möjligheter. I Sverige använder till exempel åtskilliga kliniker metoden som ett alternativ till det mer resurskrävande arbetsprovet.  

– Vår metod innebär stora besparingsmöjligheter i och med att patienterna behöver genomgå färre onödiga undersökningar. Sjukvården kan således använda resurserna så effektivt som möjligt och samtidigt gynna patienterna, avslutar Henrik Nilsson. 

Nästa artikel