Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Acarix CADScor effektiviserar utredningen av bröstsmärtor
Sponsrad

Hjärt- och kärlsjukdomar är några av de största bovarna i det överbelastade svenska vårdsystemet. Av de som lider av stabila bröstsmärtor blir mindre än 10% diagnostiserade med en hjärt- eller kärlssjukdom. I en strävan att effektivisera utredningen av bröstsmärtor och förkorta vårdköerna erbjuder Acarix en innovativ lösning.  

Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa metoder för att effektivisera utredningen av bröstsmärtor. Med hjälp av CADScor®System, som utnyttjar avancerad AI-teknik och akustisk teknologi, är det möjligt att snabbt kunna utesluta att patienten lider av signifikant kranskärlssjukdom.

– Den här metoden kan användas som förstametod för att snabbt selektera bort en stor del av patienterna, säger Henrik Nilsson, nordisk försäljningschef på Acarix. 

utredningen av bröstsmärtor

Henrik Nilsson

Nordisk Försäljningschef
Acarix

Foto: Acarix

På endast tio minuter beräknar den icke-invasiva metoden en patientspecifik s.k. CAD-score som ger läkaren en indikation på om det finns misstanke om kranskärlssjukdom. Om patientens bröstsmärtor inte är kopplade till hjärtproblem kan vårdpersonalen därefter selektera bort patienten från vårdkedjan redan efter första besöket.    

Kortare vårdköer och större besparingar

Med anledning av coronapandemin, som har satt ännu större press på ett redan ansträngt vårdsystem, har Acarix noterat att fler sjukhus än tidigare letar efter nya metoder för att kunna förkorta vårdköerna.

Vårdköerna har växt under pandemin och vi ser ett intresse från många regioner i Sverige idag för vår teknologi, eftersom sjukhusen behöver en metod för att säkert och snabbt kunna selektera bort patienter från vårdköerna, säger Henrik Nilsson. 

Henrik Nilsson

CADScor® System hjälper inte bara till att förkorta vårdköerna: metoden sparar även betydande resurser för vården.

– Studier visar att det är möjligt att selektera bort upp till 50% av patienterna som inte behöver remitteras vidare. Detta innebär stora fördelar i form av kostnadsbesparingar för vården och färre onödiga undersökningar för patienterna, säger Henrik Nilsson. 

Framtidens teknologi

De senaste åren har den innovativa metoden från Acarix visat lovande resultat. En oberoende studie utförd av hälsoekonomer i Storbritannien kom fram till att implementeringen av CADScor sparar 93 miljoner GBP per år, samtidigt som metoden också medför fler möjligheter. I Sverige använder till exempel åtskilliga kliniker metoden som ett alternativ till det mer resurskrävande arbetsprovet.  

– Vår metod innebär stora besparingsmöjligheter i och med att patienterna behöver genomgå färre onödiga undersökningar. Sjukvården kan således använda resurserna så effektivt som möjligt och samtidigt gynna patienterna, avslutar Henrik Nilsson. 

Nästa artikel
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » Acarix CADScor effektiviserar utredningen av bröstsmärtor
Sponsrad

Många funderar på att sluta röka eller snusa, är less på suget efter tobak och nikotin, har problem med hälsan och önskar lägga pengar på annat… 

Den egna motivationen och tron på att lyckas är viktig! 

Att sluta med tobak handlar om att ändra en ofta mångårig vana, där nikotinet tagit över belöningscentrat i hjärnan. 

Att ersätta cigaretter eller snus med nya nikotinprodukter som vitt snus eller e-cigaretter är inget alternativ. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande gift, som förändrar kommunikationen i hjärnan och påverkar bland annat minne och kognition. Särskilt allvarligt är det för den unga tonårshjärnan som inte är färdigutvecklad.  

Att återta kontrollen och förstå beroendet är en del i processen att sluta.  

Nikotinsuget kommer regelbundet likt vågor, med en topp som varar någon minut, något man får träna sig till att hantera. Vågorna stillnar efter en tid och nikotinreceptorerna somnar in. 

Vägen till ett tobaksfritt liv

Bestäm dag och sluta helt på stoppdagen

    – släng all tobak kvällen innan

    – identifiera risksituationer – förbered dig

Tänk positiva tankar – var aktiv

Några tips:

–  ta djupa andetag

–  drick vatten

– ät en frukt

– surfa på nätet

– gå en promenad

Håll ut – suget går över efter 1–2 minuterTa kontroll, det är du som bestämmer

Belöna dig efter en tid – det är du värd!

Nikotinläkemedel finns på apoteket, ett bra stöd för att lindrar abstinens, ska tas som en medicin under en begränsad period. Värdefullt stöd fås av tobaksavvänjare, nås via hälso- och sjukvården.

Nästa artikel