Hem » Hjärt- & Lunghälsa » En sämre hjärtlung-vård under pandemin
Hjärt- och lunghälsa

En sämre hjärtlung-vård under pandemin

Christine Cars Engels, Generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung. Foto: Anders Norderman

Under pandemin sökte betydligt färre personer med hjärt- och lungsjukdom livsviktig vård. Minskad social kontakt och fysisk aktivitet gjorde också att deras liv förändrades drastiskt. 

Under pandemin har väldigt många människor med hjärt-och lungsjukdom avstått vård och varken besökt läkare eller gått på uppföljningssamtal. Kosten har försämrats, stillasittandet ökat och det sociala har blivit eftersatt. Eftersom rehabiliteringen har haft stora brister så har även behandlingen blivit lidande och diagnostiseringen sackat efter.

– En av fem personer har känt sig mer ensamma och det har haft stora konsekvenser för våra målgrupper. De fick inte vården de behövde på grund av omprioriteringar som var en direkt konsekvens av coronapandemin, säger Christine Cars Ingels, generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung.

En digital verksamhet

Riksförbundet HjärtLung har jobbat mycket med att möta sina medlemmars behov under pandemin. Mycket på grund av medlemmarnas digitala närvaro.

– Eftersom så många drabbades av ensamhet, så startade vi en verksamhet där vi har nått fram till många medlemmar digitalt. Vi kunde erbjuda gympa, föreläsningar, medicinsk yoga och mötesplatser för att prata om hur man kan hantera sitt liv under isolering, säger Christine Cars Ingels.

Större engagemang från medlemmarna

När vi äntligen har gått in i en ny fas och restriktionerna har släppt, så öppnar Sverige nu upp flera lokala verksamheter.

– Förutom livsstilsaktiviteterna som vi erbjuder, så märker jag att medlemmarna nu kavlar upp ärmarna för att bidra till att förbättra vården efter pandemin, säger Christine Cars Ingels.

Riksförbundet HjärtLung märker även att deras medlemmar vill vara aktiva medskapare till en bättre vård. Både på det personliga planet och på ett samhällsplan.

– Vi har jobbat i så många år för att vården ska bli mer personcentrerad. Vården använder sig för lite av patienten som resurs. Hade dialogen varit närmare, så skulle patienterna kunnat vara mer delaktiga i att sätta upp personliga mål och vara medskapare till sin egen vård. Alla behöver olika typer av stöd och därför kan vi inte ta för givet att alla patienter med samma diagnos ska behandlas likadant, avslutar Christine. 

Nästa artikel
Hem » Hjärt- & Lunghälsa » En sämre hjärtlung-vård under pandemin
Sponsrad

Att sluta med tobak och bli fri från nikotinberoendet

Många funderar på att sluta röka eller snusa, är less på suget efter tobak och nikotin, har problem med hälsan och önskar lägga pengar på annat… 

Den egna motivationen och tron på att lyckas är viktig! 

Att sluta med tobak handlar om att ändra en ofta mångårig vana, där nikotinet tagit över belöningscentrat i hjärnan. 

Att ersätta cigaretter eller snus med nya nikotinprodukter som vitt snus eller e-cigaretter är inget alternativ. Nikotin är ett starkt beroendeframkallande gift, som förändrar kommunikationen i hjärnan och påverkar bland annat minne och kognition. Särskilt allvarligt är det för den unga tonårshjärnan som inte är färdigutvecklad.  

Att återta kontrollen och förstå beroendet är en del i processen att sluta.  

Nikotinsuget kommer regelbundet likt vågor, med en topp som varar någon minut, något man får träna sig till att hantera. Vågorna stillnar efter en tid och nikotinreceptorerna somnar in. 

Vägen till ett tobaksfritt liv

Bestäm dag och sluta helt på stoppdagen

    – släng all tobak kvällen innan

    – identifiera risksituationer – förbered dig

Tänk positiva tankar – var aktiv

Några tips:

–  ta djupa andetag

–  drick vatten

– ät en frukt

– surfa på nätet

– gå en promenad

Håll ut – suget går över efter 1–2 minuterTa kontroll, det är du som bestämmer

Belöna dig efter en tid – det är du värd!

Nikotinläkemedel finns på apoteket, ett bra stöd för att lindrar abstinens, ska tas som en medicin under en begränsad period. Värdefullt stöd fås av tobaksavvänjare, nås via hälso- och sjukvården.

Nästa artikel